TIN MỚI CẬP NHẬT

Video / AudioVui lòng download FLV Player để mở video trên trang này


Trực tuyến:
   Lượt truy cập:
Công dụng và ý nghĩa của những Thần chú

Ngày: 19/09/2015

 Những người hành trì Kinh Đại Thừa Phật Giáo đều có tụng các Thần Chú trong các thời khoá nhằm mục đích tiêu trừ nghiệp chướng oan khiên, thêm được phước lành tăng trưởng.

Xem tiếp