PHẬT GIÁO BÌNH ĐỊNH
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định NK. 2017 – 2022 họp triển khai Phật sự.

Ngày: 18/11/2017

Thiện Hải

Sáng ngày 14.11.2017 (26. 09. Đinh Dậu), toàn thể thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định NK. 2017 – 2022 đã họp phiên đầu tiên tại Giảng đường chùa Giáo Hội Tỉnh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn.Chủ trì cuộc họp: HT.Thích Nguyên Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định. Cùng tham dự có 47/53 thành viên Ban Trị sự tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng điểm lại tình hình Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành lân cận và Hòa Thượng rất hoan hỷ với sự thành công viên mãn của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhất là tinh thần đoàn kết hòa hợp của Phật giáo tỉnh nhà. Và hôm nay là cuộc họp Ban Trị sự đầu tiên trong nhiệm kỳ mới, Ban Thư ký sẽ công bố công văn chuẩn thuận của UBND tỉnh Bình Định và quyết định của Trung ương Giáo hội về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định NK. 2017 – 2022, sau đó chúng ta sẽ đón nhận Quyết định để cùng bắt tay vào công tác Phật sự. Và việc làm đầu tiên là các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự khẩn trương tiến hành cơ cấu nhân sự đúng theo tinh thần nội qui hoạt động của ban do Trung ương qui định và lập danh sách trình Ban Trị sự tỉnh ban hành quyết định công nhận để chuẩn bị cho các hoạt động Phật sự trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, chúng ta sẽ nghe báo cáo nội dung của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội do Hội đồng Trị sự tổ chức ngày 16.10.2017 tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội và thảo luận chủ trương của Ban Trị sự về phương án mở Trường Mầm non tại dãy nhà 114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn.

 

Theo đó Đại Đức Thích Nhuận Trí, P.Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký công bố Quyết định và Danh sách của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định NK. 2017 – 2022 gồm:

I.                   BAN CHỨNG MINH

 

S

TT

ĐẠO HIỆU

THẾ DANH

NĂM,

NƠI SINH

ĐỊA CHỈ

THƯỜNG TRÚ

CHỨC VỤ

NK. 2017 - 2022

01

HT. Thích Giác Trí

(Trần Nguyên Hoán)

1927

Bình Định

Viện chủ chùa Long Hòa, huyện Phù Cát

Thành viên HĐCM. CM. BTS  Phật giáo tỉnh BĐ

02

HT. Thích Nguyên Phước

(Nguyễn Văn Khương)           

1946

Bình Định

Viện chủ TĐ. Long Khánh, Tp.Quy Nhơn

Uv. HĐTS. GHPGVN, CM. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh BĐ

03

HT. Thích Nguyên Chơn

(Phạm Xuân Dục)                 

1948

Bình Định

Trú trì chùa Liên Hoa, Tp. Quy Nhơn

Uv. HĐTS. GHPGVN , CM. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh BĐ

04

HT. Thích Viên Đạt

(Trương Sanh Thông )          

1944

Bình Định

Trú trì chùa Giác Nguyên,Tx. An Nhơn

Uv. HĐTS. GHPGVN , CM. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh BĐ

05

HT. Thích Như Quang

( Phạm Dần )                          

1951

Bình Định

Trú trì chùa Đại Viên, huyện Tây Sơn

Uv. HĐTS. GHPGVN , CM. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh BĐ

 

II.                BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

 

S

TT

ĐẠO HIỆU

THẾ DANH

NĂM, NƠI SINH

ĐỊA CHỈ

Thường trú

CHỨC VỤ

NK. 2017 - 2022

01

HT. Thích Nguyên Phước

(Nguyễn Văn Khương)           

1946

Bình Định

Viện chủ TĐ. Long Khánh, Tp.Quy Nhơn

Uv. HĐTS,Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BĐ

02

ĐĐ. Thích Đồng Thành

(Võ Mộng Độc Lập)

1975

Bình Định

Trú trì chùa Thiên An, Tx. An Nhơn

P. Trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh BĐ

03

TT. Thích Đồng Tịnh

(Võ Văn Nghiêm)

1953

Bình Định

Trú trì chùa Gia Khánh, H. Tuy Phước

P. Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Giáodục Tăng Ni tỉnh BĐ

04

TT. Thích Đồng Quả

(Trương Văn Thanh)

1952

Bình Định

Trú trì chùa Phước Hưng, Tp. Quy Nhơn

P. Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Nghi Lễ tỉnh BĐ

05

TT.Thích Chúc Thọ

(Dương Minh Đức)

1955

Bình Định

Trú trì chùa Tịnh Quang, huyện Phù Mỹ

P. Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Pháp chế tỉnh

06

TT. Thích Hồng Thiện

(Nguyễn Hữu Phước)

1950

Bình Định

Trú trì chùa Vĩnh Khánh, Tx. An Nhơn

P. Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

07

TT. Thích Quảng Độ

(Võ Văn Lễ)

1959

Bình Định

Trú trì chùa Long Hòa, huyện Phù Cát

P. Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội tỉnh

08

ĐĐ. Thích Viên Chơn

(Lê Hữu Thành)

1976

Bình Định

Trú trì chùa Long Hoa, huyện Phù Mỹ

P. Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Văn hóa tỉnh.BĐ

09

NT. TN. Hạnh Quang

(Phạm Thị Thuấn)

1940

Bình Định

Trú trì chùa Tâm Ấn, Tp.Quy Nhơn

P. Trưởng BTS kiêm Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh BĐ

10

ĐĐ. Thích Nhuận Trí

(Hà Thanh Tú)

1975

Bình Định

Trú trì Tổ đình Thiên Đức, H. Tuy Phước

P. Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh BĐ

11

ĐĐ. Thích Quảng Thái

(Thái Tuấn Anh)

1979

Bình Định

Trú trì chùa Tường Quang, Tp. Quy Nhơn

P. Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS tỉnh BĐ

12

ĐĐ. Thích Đồng Kim

(Phan Văn Ngân)

1980

Quảng Nam

Trú trì chùa Dương Sơn, H. Tuy Phước

P. Thư ký BTS tỉnh Bình Định

13

SC. TN. Minh Tấn

(Lê Trần Thị Mỹ Ngọc)

1968

Bình Định

Thường trú chùa Lộc Uyển, Tp.Quy Nhơn

UV.Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

14

SC. TN. Minh Thành

(Lê Thị Kim Hồng)

1968

Gia Lai

Thường trú chùa Phổ Minh, Tp.Quy Nhơn

UV.Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

15

Cư sĩ Thiện Hải

(La Văn Vĩnh)

1963

Bình Định

07 Phó Đức Chính, Tp. Quy Nhơn

UV.Thư ký kiêm Phó Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh BĐ

16

Phật tử Quảng Ngọc

(Trần Thị Thu Hương)

1963

Bình Định

296 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn

Thủ quỹ BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

17

ĐĐ. Thích Thanh Hiển

(Đặng Ngọc Lâm)

1966

Bình Định

Trú trì chùa Phước Sơn, huyện Tây Sơn

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định

18

ĐĐ. Thích Nhuận Huệ

(Phan Văn Phúc)

1982

Bình Định

Trú trì chùa Long Đức

Huyện Phù Cát

Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Bình Định

19

ĐĐ Thích Quảng Châu

(Lê Quang Bình)

1968

Bình Định

Trú trì chùa Hiển Nam, Tp. Quy Nhơn

Trưởng Ban Kinh tế tài chánh Phật giáo tỉnh Bình Định

20

ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

(Nguyễn Thành Hưng)

1976

Bình Định

Trú trì TĐ. Minh Tịnh, Tp. Quy Nhơn

Trưởng Ban Thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh BĐ

21

ĐĐ Thích Quảng Dũng

(Nguyễn Hữu Nghĩa)

1979

Bình Định

Trú trì chùa Long Hoa, huyện Phù Cát

Trưởng Ban Kiểm Soát BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

22

ĐĐ Thích Nhuận Hồng

(Trần Trắng)

1977

Bình Định

Thường trú TĐ Thiên Phước, H. Phù Mỹ

UV. Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

23

ĐĐ. Thích Hồng Lý

(Nguyễn Tuyển)

1983 Bình Định

Trú trì chùa Viên Giác, huyện Hoài Ân

UV. Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

24

ĐĐ. Thích Thông Huệ

(Phạm Văn Lộc)

1978

Bình Định

Trú trì chùa Hoằng Hóa, H. Hoài Nhơn

UV. Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

25

ĐĐ. Thích Giác Tri

(Trần Văn Hiến)

1972

Bình Định

Trú trì Tx. Ngọc Hòa, Tp. Quy Nhơn

UV. Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

26

ĐĐ. Thích Quảng Huệ

(Ngô Thanh Duy)

1979

Bình Định

Trú trì chùa Vĩnh Lộc, huyện Tây Sơn

UV. Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

27

ĐĐ. Thích Vạn Đạt

(Đạo Trọng Phát)

1980

Bình Định

Thườngtrú chùa Thiên Quang, Tx. An Nhơn

UV. Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

28

Ni sư TN. Hạnh Giải

(Nguyễn T Diệu Hường)

1953

Bình Định

Thường trú chùa Tâm Ấn, Tp. Quy Nhơn

UV. Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

29

Ni sư TN. Liên Liên

(Trương Thị  Băng Tâm)

1955

Bình Định

Trú trì Tx.  Ngọc Nhuận, Tp. Quy Nhơn

UV. Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Định

 

III.             ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ

 

30

ĐĐ.Thích Phước Điền

(Trương Văn Sang)

1959

Bình Định

Trú trì chùa Liên Trì, Tx. An Nhơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

31

ĐĐ Thích Quảng Giác

(Trần Văn Bằng)

1967

Bình Định

Trú trì chùa Hải Long, Tp. Quy Nhơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

32

ĐĐ.Thích Quảng Thức

(Lê Đức Trí)

1970

Bình Định

Trú trì chùa Hương Mai, Tp. Quy Nhơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

33

ĐĐ. Thích Giác Trực

(Lê Ngọc Ẩn)

1957

Bình Định

Trú trì Tx. Ngọc Nhơn, Tp. Quy Nhơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

34

ĐĐ. Thích Thị Tấn

(Tô Văn Đạo)

1971

Bình Định

Trú trì chùa Phú Thọ, Tp. Quy Nhơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

35

ĐĐ Thích Nhuận Tín

(Võ Trọng Thâm)

1977

Bình Định

Trú trì chùa Thiên Sanh, H.Phù Mỹ

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

36

ĐĐ. Thích Giác Tâm

(Nguyễn Văn Thành)

1975

Bình Định

Trú trì Tx. Ngọc Long, H. Tuy Phước

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

37

ĐĐ. Thích Đồng Hội

(Phạm Văn Tấn)

1978

Bình Định

Trú trì chùa Hưng Quang, Tx. An Nhơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

38

ĐĐ Thích Nhuận Nghĩa

(Nguyễn Văn Hiếu)

1980

Bình Định

Trú trì chùa An Thái, H.Hoài Nhơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

39

ĐĐ. Thích Nhuận Hiếu

(Trần Hải)

1979

Bình Định

Trú trì chùa Thiên Bửu, huyện Phù Cát

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

40

ĐĐ. Thích Đồng Thành

(Nguyễn Phúc Quang)

1986

Bình Định

Trú trì chùa Phổ Quang, H. Tây Sơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

41

ĐĐ.Thích Vạn Kim

(Nguyễn Văn Tốt)

1980

Bình Định

Thường trú chùa Gia Khánh, H. Tuy Phước

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

42

ĐĐ. Thích Giác Quang

(Ngô Thanh Kỷ)

1979

Bình Định

Trú trì chùa Pháp Hải, H.Tuy Phước

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

43

ĐĐ.Thích Quang Sơn

(Nguyễn Thanh Hải)

1979

Bình Định

Trú trì chùa Đại Quang, H.VĩnhThạnh.

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

44

ĐĐ.Thích Hữu Huy

(Dương Thái Quang)

1990

Bình Định

Trú trì chùa Tường Vân,H.Phù Mỹ

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

45

SC TN. Minh Lạc

(Nguyễn Thị Hồng Yến)

1969

Bình Định

Trú trì chùa Khánh Sơn, huyện Phù Cát

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

46

SC TN. Huệ Tín

(Đỗ Thị Sương)

1965

Bình Định

Trú trì chùa Thường Quang, H. Hoài Ân

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

47

SC.TN. Nhuận Thành

(Đinh Thị Thiêng)

1975

Bình Định

Trú trì chùa Hội Phước, huyện Phù Cát

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

48

Cư sĩ Nguyên Hiệp

(Nguyễn Văn Đệ)

1950

Bình Định

187 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

49

Phật tử Nhuận Thành

(Phùng Văn Nam)

1971

Bình Định

TT.Ngô Mây, huyện Phù Cát

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

50

Phật tử Đồng tân

(Nguyễn Duy Nhâm)

1954

Bình Định

TT. Tam Quan, H.Hoài Nhơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

51

Phật tử Thị Đông

(Huỳnh Trong Thu)

1956

Bình Định

Xã Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

52

Phật tử Nhuận Phát

(Trương Thị Thu Nguyệt)

1953

Bình Định

P. Ngô Mây, Tp. Quy Nhơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

53

Phật tử Quảng Bạn

(Nguyễn Thị Thương)

1955

Bình Định

P.Nguyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn

Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Tổng số trong danh sách gồm: Ban Chứng minh: 05 vị ; Ban Thường trực Ban Trị sự: 29 vị và Ủy viên Ban Trị sự: 24 vị.

Vấn đề cơ cấu nhân sự các Ban chuyên môn, HT. Thích Nguyên Phước có ý kiến chỉ đạo: Mỗi Ban cơ cấu 27 vị. Riêng Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử là 37 vị; Các vị Trưởng Ban cần nghiên cứu nội qui để cơ cấu nhân sự có nhiệt tâm và khả năng tốt trong chuyên môn của ngành mình để hoàn thành công tác Phật sự trong nhiệm kỳ mới.

Về việc mở Trường mần non, chư Tôn đức tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến thiết thực cùng nhiều bài học kinh nghiệm quí báu, đặc biệt là những mong muốn, hoài bảo của Giáo hội trong việc mở trường mần non và cuối cùng cuộc họp đã biểu quyết thống nhất chấp thuận chủ trương thành lập Trường Mầm non, cụ thể như sau: Xây dựng cơ sở hạ tầng với tiêu chuẩn là trường Mầm non hiện đại; Tên trường: Trường Mầm non Minh Đức; Phương châm giáo dục: “Ươm mầm TRÍ TUỆ và phát triển TÌNH THƯƠNG”. Mọi chi tiết còn lại, Ban Trị sự sẽ thảo luận tại cuộc họp chuyên đề sau nầy.

Đại Đức Thích Quảng Thái, P.Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự báo cáo nội dung Hội nghị Sinh hoạt Giáo hội gồm: Công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19 đến 22 tháng 11 năm 2017; Số lượng Đại biểu tham dự Đại hội, chương trình Đại hội và công tác đón tiếp Đại biểu các tỉnh, thành về tham dự. Đặc biệt là việc tu chỉnh Hiến chương GHPGVN trong Đại hội kỳ nầy sẽ có những thay đổi về cơ cấu tổ chức, thay đổi chức danh và thành lập thêm nhiều Ban, Ngành, Vụ ... để phù hợp với tình hình hiện tại. Ngoài ra Đại Đức cũng thông qua các văn bản đã nhận và giải quyết thành tựu trong kỳ.

Chương trình họp kết thúc, Hòa Thượng Thích Nguyên Phước tổng kết và quyết nghị các chủ trương đã được cuộc họp nhất trí. Để động viên và khích lệ tinh thần các thành viên Ban Trị sự trong nhiệm kỳ mới, Hòa Thượng mong muốn việc trẻ hóa nhân sự phải đi đôi với sự năng động, tích cực và nhiệt tình để đẩy mạnh các hoạt động Phật sự lên tầm cao mới, góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà phát triển bền vững. Hòa Thượng tán dương công đức và tri ân chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành viên Ban Trị sự và cầu chúc tất cả Phật sự trong nhiệm kỳ mới được hanh thông và thành tựu viên mãn.

 

( Ban Thông Tin Truyền Thông )
TIN LIÊN QUAN 

THƯ MỜI: Đại Lễ Tưởng niệm lần thứ 709 Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Ngày: 17/12/2017

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp triển khai Phật sự.

Ngày: 15/12/2017

 Thiện Hải

Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bình Định họp hiệp thương nhân sự NK. 2017 - 2022

Ngày: 05/12/2017

Thiện Hải

Lễ Cầu siêu chư Hương linh nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Ngày: 04/12/2017

 Thiện Hải

TĐ. Long Khánh Khai Pháp hội Địa Tạng - Kỳ siêu Bạt độ chư Hương linh Sản nạn Thai nhi vô danh.

Ngày: 01/12/2017

Thiện Hải

Hội nghị Sơ kết công tác Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày: 01/12/2017

Thiện Hải 

Khóa tu sinh viên lần thứ 26

Ngày: 28/11/2017

Thiện Hải

Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngày: 24/11/2017

Thiện Hải

Khóa tu Sinh viên lần thứ 25

Ngày: 30/10/2017

Thiện Hải 

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội hướng đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

Ngày: 17/10/2017

Hạnh Chơn

Buổi Gặp mặt Chức sắc tiêu biểu các Tôn giáo trong tỉnh Bình Định năm 2017.

Ngày: 10/10/2017

 Thiện Hải

Phân Ban Cư sĩ Phật tử tỉnh Bình Định tổ chứcLễ Hiệp kỵ cầu siêu Chư Hương linh Hội viên.

Ngày: 19/09/2017

Thiện Hải

Chiếu phim “Về phía mặt trời” tại Bình Định

Ngày: 17/09/2017

Tin: Hạnh Chơn

Ảnh: Vạn Phúc

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017 – 2022) thành công viên mãn.

Ngày: 15/09/2017

Thiện Hải

Phiên họp Trù bị - Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017 – 2022).

Ngày: 14/09/2017

Thiện Hải

 

An Nhơn: Lễ Tự tứ, Mãn hạ và Đại lễ Vu Lan tại chùa Thiên An

Ngày: 12/09/2017

Vạn Dũng

 

Tp. Quy Nhơn: Lễ Vu Lan Thắng hội và Bông hồng cài áo tại Tổ đình Long Khánh.

Ngày: 10/09/2017

Thiện Hải

Lễ Cúng dường Trai Tăng - Vu Lan Báo hiếu tại Đạo tràng An cư Kiết hạ Tổ đình Long Khánh.

Ngày: 07/09/2017

Thiện Hải

Lễ Vu Lan Thắng Hội PL. 2561 – 2017 tại chùa Hiển Nam, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 07/09/2017

Thiện Hải

Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Tịnh xá Bửu Minh - Tp. Quy Nhơn

Ngày: 06/09/2017

Thiện Hải.

Lễ Cúng dường Trai tăng – Tự tứ mãn hạ tại Trụ xứ An cư chùa Liên Hoa.

Ngày: 06/09/2017

Thiện Hải.

Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn họp mở rộng.

Ngày: 28/08/2017

Thiện Hải

Khóa tu Sinh viên lần thứ 24

Ngày: 28/08/2017

Thiện Hải

Chùa Hải Long tổ chức Lễ Chú nguyện rót đồng tôn tạo Tượng Phật tại Tp. Huế.

Ngày: 23/08/2017

Thiện Hải

THÔNG BÁO “V/v Đại biểu vân tập tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tinh Bình Định Lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày: 21/08/2017

Chương trình Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ VI NK 2017 - 2022

Ngày: 21/08/2017

Ban Trị sự họp ổn định việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định NK. 2017 – 2022.

Ngày: 20/08/2017

Thiện Hải

Tp. Quy Nhơn: Chùa Hải Long phát quà cho học sinh nhân dịp năm học mới 2017 – 2018.

Ngày: 20/08/2017

Thiện Hải

Khóa tu sinh viên lần thứ 23 – hè 2017 – Chủ đề: LÀM CHỦ VẬN MỆNH

Ngày: 02/08/2017

Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định thăm Trú xứ An cư Kiết hạ.

Ngày: 30/07/2017

Thiện Hải

Phật tử Cúng dường và hành trì tu tập trong mùa An cư Kiết hạ

Ngày: 26/07/2017

 Thiện Hải

Ban Trị sự họp thảo luận công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định NK. 2017 – 2022.

Ngày: 19/07/2017

Thiện Hải

Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo

Ngày: 15/07/2017

Hạnh Chơn 

Tưởng niệm ngày Vía Đức Bồ tát Quan Thế Âm Thành Đạo 19.6 Âm lịch.

Ngày: 15/07/2017

Thiện Hải

An cư Kiết hạ PL. 2561 – 2017 tại Bình Định

Ngày: 12/07/2017

Thiện Hải 

Lễ Bố tát cho hai chúng – Thập thiện và Bồ tát tại gia.

Ngày: 11/07/2017

 Thiện Hải

Thông báo nhận Chứng điệp

Ngày: 10/07/2017

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định hiệp thương nhân sự NK. 2017 – 2022 lần thứ 3.

Ngày: 05/07/2017

Thiện Hải

Hội thảo “Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện”.

Ngày: 18/06/2017

Thiện Hải 

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp thường kỳ.

Ngày: 07/06/2017

Thiện Hải

Lễ Phát động hưởng ứng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày: 07/06/2017

Thiện Hải

Tịnh Xá Ngọc Duyên Trao Tặng Nhà Tình Thương

Ngày: 04/06/2017

Giác Phước

Phật học viện Viên Quang ( Đài Loan) viếng thăm trường Trung cấp Phật học Bình Định

Ngày: 30/05/2017

Minh Từ 

Khóa tu Sinh viên - lần thứ 22.

Ngày: 23/05/2017

Thiện Hải

Lễ Hoàn Kinh và đêm văn nghệ chúc mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2561 thành tựu viên mãn.

Ngày: 13/05/2017

Thiện Hải

Hoằng pháp trong Tuần lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 12/05/2017

Thiện Hải

Lễ An vị Tượng Đài Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành – Cầu Quốc thái Dân an – Tôn vinh Anh hùng Liệt sĩ và Đồng bào hy sinh cho Tổ quốc.

Ngày: 12/05/2017

Thiện Hải

Tp. Quy Nhơn: Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 tại Lễ đài chính của Ban Trị sự Phật giáo Tp

Ngày: 11/05/2017

Thiện Hải 

Phật giáo Bình Định Trang trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – DL. 2017.

Ngày: 10/05/2017

Thiện Hải

Tọa đàm về Đạo Phật và Môi trường trong Tuần lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 10/05/2017

Thiện Hải

Huyện Phù Cát: Tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2561 - 2017

Ngày: 10/05/2017

Nhuận Thành 

Phái đoàn Tỉnh Ủy - Tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2561

Ngày: 10/05/2017

Thiện Hải 

Huyện Hoài Ân: Tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2561 - 2017

Ngày: 10/05/2017

Hồng Lý 

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân Đại Lễ Phật Đản PL. 2561

Ngày: 09/05/2017

Thiện Hải

Ban Từ thiện phát gạo cho người nghèo nhân dịp Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 08/05/2017

Thiện Hải

Lễ Khai Kinh Khánh Đản và Tắm Phật tại chùa Liên Hoa, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 08/05/2017

Thiện Hải

Đoàn Ủy Ban MTTQVN tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 08/05/2017

Thiện Hải

Lễ Khai Kinh Khánh Đản, Lễ Tắm Phật và Thuyết pháp tại chùa Giáo Hội Phật giáo tỉnh Bình Định.

Ngày: 05/05/2017

Thiện Hải

Gặp mặt Chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 05/05/2017

Thiện Hải

Triển khai kế hoạch Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 tại các Ban trực thuộc Ban Trị sự tỉnh.

Ngày: 02/05/2017

Thiện Hải

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2561 - DL.2017

Ngày: 02/05/2017

Chương trình Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 - DL. 2017

Ngày: 27/04/2017

Khóa tu Sinh viên chủ đề “Xây dựng tình huynh đệ”

Ngày: 26/04/2017

Thiện Hải

Phân Ban Ni Giới tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị tổng kết Đại Giới Đàn Tâm Hoàn (Giới Đàn ni) – 2017

Ngày: 25/04/2017

Quảng Phước

Phật giáo Bình Định tổng kết Đại Giới đàn Tâm Hoàn và triển khai công tác tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2561.

Ngày: 23/04/2017

Thiện Hải

Tu viện Nguyên Thiều: Lễ Tiểu tường Cố Hòa thượng Thích Quảng Bửu

Ngày: 22/04/2017

Thiện Hải

Giỗ Tổ Khai sơn và Đặt đá khởi công đại trùng tu chùa Hội Phước.

Ngày: 21/04/2017

Thiện Hải

Huyện Tuy Phước: Lễ tưởng niệm Húy kỵ Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn , Viện chủ Tổ Đình Thiên Đức

Ngày: 08/04/2017

Thiện Hải 

MÔT SỐ HÌNH ẢNH LỄ BẾ MẠC

Ngày: 07/04/2017

 Ảnh: Vạn Phúc

Bế mạc Đại Giới đàn Tâm Hoàn - Bình Định 2017

Ngày: 05/04/2017

                                                                                                                                                                  Thiện Hải

Diễn tiến Đại Giới đàn Tâm Hoàn – Bình Định 2017.

Ngày: 02/04/2017

Thiện Hải 

Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Tâm Hoàn - Bình Định 2017

Ngày: 02/04/2017

                                              Thiện Hải

 

Khóa tu sinh viên lần thứ 20

Ngày: 01/04/2017

Tin:Đồng Thành (Phổ Quang)

Ảnh: Ngọc Hiếu

 

Không khí Đại Giới đàn Tâm Hoàn – Bình Định 2017 trước ngày khai mạc.

Ngày: 30/03/2017

Thiện Hải 

Lễ Bổ nhiệm Trú trì và Đặt đá xây dựng Tượng đài Quan Thế Âm tại chùa Thanh Phước trên Đảo Nhơn Châu.

Ngày: 27/03/2017

Thiện Hải

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp chuẩn bị Khai mạc Đại Giới đàn Tâm Hoàn.

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Danh sách Giới tử không đủ điều kiện thọ giới Đại giới đàn Tâm Hoàn 2017

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Văn lập Ban Kiến Đàn Đại giới đàn Tâm Hoàn 2017

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Chức sự Đạo tràng Đại giới đàn Tâm Hoàn 2017

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Tâm Hoàn 2017

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Huyện Tuy Phước: Chùa Tịnh Quang rót đồng đúc Đại Hồng chung và Đặt Đá xây dựng nhà Đông.

Ngày: 16/03/2017

 Thiện Hải

Thông tư Qui định vân tập giới tử Đại giới đàn Tâm Hoàn Bình Định 2017

Ngày: 04/03/2017

 

 

Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Tâm Hoàn kiện toàn công tác tổ chức.

Ngày: 04/03/2017

Thiện Hải

Thông báo tuyển sinh Khóa VIII (2017-2020) Trường TCPH Bình Định

Ngày: 02/03/2017

 

 

Huyện Phù Cát: Lễ Đặt đá khởi công xây dựng chùa Linh Thắng.

Ngày: 26/02/2017

 Thiện Hải

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp triển khai công tác chuẩn bị cho Đại Giới Đàn Tâm Hoàn.

Ngày: 24/02/2017

Thiện Hải

Chương trình Đại Giới Đàn Tâm Hoàn, Bình Định 2017

Ngày: 21/02/2017

 

 

Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Định họp mở rộng.

Ngày: 19/02/2017

 Thiện Hải

Lễ Khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Liên Hoa.

Ngày: 18/02/2017

Thiện Hải

Hình ảnh Lễ Khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Liên Hoa ngày 18

Ngày: 18/02/2017

 HHHH

Cư sĩ Phật tử Bình Định tổ chức Lễ Cầu an Tân niên Đinh Dậu – 2017.

Ngày: 16/02/2017

Thiện Hải

Tổ đình Minh Tịnh Khai khóa tu Niệm Phật đầu năm Đinh Dậu – 2017.

Ngày: 15/02/2017

Thiện Hải

Huyện Tuy Phước – Đàn tràng Chẩn tế cầu quốc thái dân an tại Tổ đình Thiên Đức.

Ngày: 14/02/2017

 Thiện Hải

Huyện Tuy Phước: Lễ Khánh thành chùa Vân Sơn.

Ngày: 08/02/2017

Thiện Hải

Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp mặt đầu xuân Đinh Dậu

Ngày: 08/02/2017

Thiện Hải 

Sắc Xuân tại ngôi Chùa vùng biển đảo.

Ngày: 08/02/2017

Thiện Hải

TP. Quy Nhơn: Chùa Phổ Minh khai khóa tu và dâng sớ cầu an đầu năm Đinh Dậu.

Ngày: 06/02/2017

Thiện Hải

Tăng Ni sinh Khóa VII, Trường TCPH Bình Định lễ Tổ và khánh tuế chư Tôn túc nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017

Ngày: 03/02/2017

Ban Từ thiện Phật giáo Bình Định Sưởi Ấm Tình Xuân với bà con bệnh tật và đồng bào dân tộc vùng sâu.

Ngày: 25/01/2017

Thiện Hải

An Nhơn: Hoạt động từ thiện Xuân Đinh Dậu của chùa Thiên An

Ngày: 24/01/2017

Chân Nguyên

Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Định tổng kết Phật sự năm 2016.

Ngày: 23/01/2017

Thiện Hải

BTS GHPGVN Thị Xã An Nhơn kết hợp Tịnh Xá Ngọc Duyên phát quà từ thiện xuân Đinh Dậu

Ngày: 22/01/2017

Thích Giác Phước 

Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni HPKS Tỉnh Bình Định

Ngày: 22/01/2017

 Thích Giác Phước

400 xuất quà đến với bà con vùng lũ Trung Bình và Đại Hào, xã Cát Nhơn, Phù Cát.

Ngày: 22/01/2017

Thiện Hải

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Bình Định phát quà Đỏ lửa mùa xuân Đinh Dậu.

Ngày: 22/01/2017

Phật giáo Thành phố Quy Nhơn tổng kết Phật sự 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ 2017.

Ngày: 14/01/2017

 Thiện Hải

Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Bình Định cứu trợ lũ lụt đợt II.

Ngày: 13/01/2017

Thiện Hải

Đạo tràng Niệm Phật chùa Liên Hoa và chùa Tịnh Quang tổng kết cuối năm.

Ngày: 12/01/2017

 Thiện Hải

Đoàn chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử Hệ phái Khất sĩ GHPGVN cứu trợ lũ lụt Miền Trung.

Ngày: 09/01/2017

Thiện Hải 

Phật giáo tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự 2016 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2017.

Ngày: 08/01/2017

Thiện Hải

Hội nghị chuyên đề về Dự án Trung tâm Văn hóa - Tâm linh - Hoằng pháp.

Ngày: 02/01/2017

Thiện Hải

Đoàn Từ thiện Tổ Đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn cứu trợ lũ lụt.

Ngày: 02/01/2017

Thiện Hải

Huyện Hoài Nhơn: Lễ Bổ nhiệm Trụ trì Tổ đình Thắng Quang.

Ngày: 20/12/2016

Thiện Hải

Huyện Phù Cát: Lễ Bổ nhiệm Trụ trì Tổ đình Long Đức.

Ngày: 12/12/2016

 Thiện Hải

Khóa tu lần thứ 18 với chủ đề: “Có không giữ, mất đừng tìm”

Ngày: 28/11/2016

Thiện Hải

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp thảo luận công tác tổ chức Đại Giới đàn Tâm Hoàn.

Ngày: 26/11/2016

Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định kính viếng Giác linh và dự Lễ Tưởng niệm, Phụng tống Kim quan HT.Thích Thiện Bình nhập Bảo tháp.

Ngày: 25/11/2016

Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và Ban Giám hiệu Trường TCPH Bình Định kính viếng Tang lễ HT.Thích Chơn Thiện.

Ngày: 18/11/2016

 Thiện Hải

Tp. Quy Nhơn: Đàn tràng - Pháp hội Địa Tạng kỳ siêu bạt độ chư Hương linh sản nạn thai nhi tại Tổ đình Long Khánh.

Ngày: 13/11/2016

Thiện Hải

Khóa tu Sinh viên lần thứ 17.

Ngày: 03/11/2016

Thiện Hải

Phật giáo Bình Định chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày: 29/10/2016

Thiện Hải

Cung nghinh và chiêm bái Tượng Phật Ngọc Hòa bình Thế giới tại chùa Thiên Hưng, thị xã An Nhơn.

Ngày: 22/10/2016

Thiện Hải 

Hành trì Ngũ bách danh Quan Thế Âm Bồ Tát

Ngày: 21/10/2016

Thiện Hải 

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Phù Mỹ thành công tốt đẹp.

Ngày: 06/10/2016

Thiện Hải 

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp phổ biến Phật sự.

Ngày: 06/10/2016

Thiện Hải

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng cho Chức săc các Tôn giáo.

Ngày: 30/09/2016

Thiện Hải

Khóa tu Sinh viên khởi sắc sau ngày Khai giảng năm học mới.

Ngày: 28/09/2016

Thiện Hải 

Thành phố Quy Nhơn: Lễ Bổ nhiệm Trú trì và Đặt đá xây dựng chùa Linh Sơn (chùa Phật Lồi).

Ngày: 18/09/2016

Thiện Hải 

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp thường kỳ.

Ngày: 12/09/2016

Thiện Hải

Chư Tôn đức Bình Định hành đạo tại Tp. HCM về quê phát quà từ thiện.

Ngày: 11/09/2016

Thiện Hải 

Huyện Hoài Ân: Lễ Bổ nhiệm Trú trì chùa Bình Sơn.

Ngày: 10/09/2016

Thiện Hải

 

Trường TCPH Bình Định long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm năm thứ 2 & Khai giảng năm thứ 3, khóa VII (2014 - 2017)

Ngày: 06/09/2016

Minh Toàn

Lễ Hằng thuận tại Tổ đình Minh Tịnh, Tp. Quy Nhơn

Ngày: 02/09/2016

Hạnh Đắc 

Cư sĩ Phật tử Bình Định tổ chức Lễ Hiệp kỵ cầu siêu thường niên.

Ngày: 02/09/2016

Thiện Hải 

Lễ Hằng thuận tại chùa Hiển Nam, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 28/08/2016

Thiện Hải 

Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định.

Ngày: 25/08/2016

Thiện Hải 

Huyện Phù Mỹ: Lễ Bổ nhiệm kiêm nhiệm Trú trì chùa Tịnh Quang.

Ngày: 25/08/2016

 Thiện Hải

Lễ Vu Lan Báo hiếu và Bông hồng cài áo tại Tổ đình Long Khánh, Tp.Quy Nhơn.

Ngày: 23/08/2016

Thiện Hải 

Huyện Tuy Phước: Lễ Vu Lan và Húy kỵ Tổ Khai sơn chùa Tịnh Quang

Ngày: 20/08/2016

Thiện Hải 

Thuyết pháp Ý nghĩa Vu Lan Bồn và Báo hiếu Phụ mẫu ân.

Ngày: 20/08/2016

Thiện Hải 

Chùa Tường Quang, Tp.Quy Nhơn tổ chức Tiệc Buffet chay nhân Đại Lễ Vu Lan PL. 2560.

Ngày: 15/08/2016

Thiện Hải 

LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI TỊNH XÁ BỬU MINH – TP. QUY NHƠN

Ngày: 15/08/2016

Thiện Hải 

Đại Đàn tràng Trai tăng – Chẩn tế tại chùa Giác Hải, xã Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 09/08/2016

Thiện Hải 

Tp. Quy Nhơn: Chùa Hải Long phát quà cho học sinh.

Ngày: 01/08/2016

Thiện Hải 

Cư sĩ Phật tử Bình Định cúng dường An cư kiết hạ PL. 2560.

Ngày: 01/08/2016

Thiện Hải 

Huyện Tuy Phước: Đạo tràng Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm chùa Bích Nam.

Ngày: 23/07/2016

Thiện Hải 

Tp. Quy Nhơn: Lễ Hoa đăng tưởng niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Liên Hoa.

Ngày: 23/07/2016

Thiện Hải 

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày: 20/07/2016

Thiện Hải 

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định thăm Trú xứ An cư Kiết hạ PL. 2560

Ngày: 14/07/2016

Thiện Hải 

Huyện Phù Mỹ: Lễ Rót đồng đúc tượng Phật tại Tổ đình Thiên Phước.

Ngày: 14/07/2016

Thiện Hải 

Tịnh nghiệp Đạo tràng An cư kiết hạ Tổ đình Thiên Đức hành pháp bố tát định kỳ.

Ngày: 04/07/2016

Thiện Hải 

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp thường kỳ.

Ngày: 01/07/2016

Thiện Hải 

Phật giáo Thị xã An Nhơn tổ chức Đại hội NK. 2016 - 2021.

Ngày: 24/06/2016

Thiện Hải 

Thực hành pháp an cư theo lời Phật dạy

Ngày: 14/06/2016

Hạnh Chơn

Trường TCPH Bình Định tổ chức khám chữa bệnh cho Tăng Ni sinh

Ngày: 06/06/2016

Họp tổng kết Đại Lễ Phật Đản PL. 2560 – DL. 2016.

Ngày: 02/06/2016

Thiện Hải

An Nhơn: Đại Lễ Phật Đản PL 2560 tại chùa Thiên An

Ngày: 01/06/2016

Thông Đạt

Phù Mỹ: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 25/05/2016

Phong Thuận

Hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định trong tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560 – DL. 2016 .

Ngày: 24/05/2016

Thiện Hải 

Hoài Ân: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560

Ngày: 23/05/2016

 Hồng Lý

Lễ Tắm Phật tại Chùa Liên Hoa Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 22/05/2016

Thiện Hải

Tuy Phước: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 22/05/2016

Hữu Thông

Huyện Tuy Phước - Tổ đình Thiên Đức long trọng cử hành Đại Lễ Kính Mừng Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 22/05/2016

Thiện Hải

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân Đại Lễ Phật Đản PL. 2560

Ngày: 21/05/2016

Thiện Hải

Tp. Quy Nhơn: Ban Trị sự GHPGVN .TP Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 21/05/2016

 Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định Trang trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản PL. 2560 – DL. 2016.

Ngày: 21/05/2016

Thiện Hải

Buổi Tọa đàm về những sự kiện lịch sử Đản sanh và cuộc đời của Đức Phật.

Ngày: 20/05/2016

Thiện Hải

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 20/05/2016

Thiện Hải

Đoàn Ủy Ban MTTQVN Tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2560

Ngày: 20/05/2016

Thiện Hải

Phù Cát: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 20/05/2016

Nhuận Thành

Lễ Khai Kinh Khánh Đản, thuyết pháp và Lễ Tắm Phật tại Lễ Đài chính của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định.

Ngày: 18/05/2016

Tin: Thiện Hải, Ảnh: Phạm Văn Chai

Tp. Quy Nhơn: Gặp mặt các vị chức sắc Phật giáo nhân Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 17/05/2016

Thiện Hải

TƯỞNG NIỆM HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG BỬU (1944 - 2016)

Ngày: 09/05/2016

Thích Giác Tâm 

Lễ Truy niệm và Cung tống Kim quan Cố Hòa Thượng Thích Quảng Bửu nhập tháp.

Ngày: 05/05/2016

Thiện Hải 

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định kính viếng Giác linh Hòa thượng Thích Quảng Bửu.

Ngày: 03/05/2016

Thiện Hải

Chương trình Tang lễ cố Hòa Thượng Thích Quảng Bửu Trú trì Tu Viện Nguyên Thiều

Ngày: 01/05/2016

Lễ Tưởng niệm Cố Hòa Thượng húy Tâm Hoàn, hiệu Huệ Long và Khánh tạ Tây đường Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 12/04/2016

Thiện Hải

Sơ lược Tiểu sử Cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Huyền

Ngày: 29/07/2014

TIN MỚI CẬP NHẬT

  Trường cũ tình xưa (26/09/2017)
  CHIẾC NHẠN LƯNG TRỜI (21/04/2017)

  BẬC THẦY KHẢ KÍNH (19/04/2017)

  Bùi ngùi nhớ thầy!! (19/04/2017)

  CẢM NIỆM ÂN SƯ (19/04/2017)

Video / AudioVui lòng download FLV Player để mở video trên trang này

SỰ KIỆN QUA ẢNH

...

Trực tuyến:
   Lượt truy cập: