PHẬT GIÁO BÌNH ĐỊNH
Lịch Hoằng Pháp từ ngày 28/9/2017 đến 22/11/2017 của Đại Đức Thích Đồng Thành tại Mỹ Quốc

Ngày: 27/09/2017

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP

ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỒNG THÀNH TẠI MỸ QUỐC

TỪ NGÀY 28/9 ĐẾN NGÀY 22/11/2017

 

 

* TIỂU BANG NEW JERSEY: Từ ngày 27 đến ngày 28/9/2017

- TU VIỆN ĐỨC MẸ HIỀN, 317 PRINCETON AVE. STRAFFORD, NJ 08084, Tel: (267) 825 - 5265  

          Thứ Tư:               Ngày 27/9/2017

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm  THUYẾT GIẢNG 

 

* TIỂU BANG PENNSYLVANIA: Từ ngày 28 đến ngày 30/9/2017

- CHÙA GIÁC LÂM, 131 NYACK AVE LANSDOWNE, PA 19050, Tel: (610) 626 - 8499

          Thứ Năm:            Ngày 28/9/2017

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm  THUYẾT GIẢNG

 

- CHÙA PHÁP BẢO, 7501 OAK LAND ROAD. ELKINS PARK, PA 19027  Tel: (267) 636 - 5962 

          Thứ Sáu:              Ngày 29/9/2017

                Buổi tối:         7:30 Pm - 9:30 Pm  THUYẾT GIẢNG

 

- CHÙA GIÁC LÂM, 131 NYACK AVE LANSDOWNE, PA 19050, Tel: (610) 626 - 8499 

          Thứ Bảy:             Ngày 30/9/2017

                Buổi tối:         10:00 Am - 12:00 Pm  THUYẾT GIẢNG 

 

* TIỂU BANG MASSACHUSETTS: Từ ngày 30/9 đến ngày 07/10/2017

- CHÙA LIÊN HOA, 240 SOUTH MAIN. RANDOLPH, MA 02368 Tel: (508) 436 - 3703 

          Thứ Bảy:             Ngày 30 - 09 - 2017

                Buổi chiều:     5:30 Pm - 7:30 Pm   THUYẾT GIẢNG

 

* Chủ Nhật, ngày 1 – 10 – 2017 giảg ở 2 địa điểm bên dưới

- CHÙA LIÊN HOA, 240 SOUTH MAIN. RANDOLPH, MA 02368 Tel: (508) 436 - 3703 

          Chủ Nhật:            Ngày 01 - 10 - 2017  

                Buổi Sáng:     10:30 Am - 12:00 Pm  THUYẾT GIẢNG  

 

- CHÙA QUAN ÂM, 126 F. ANEUIL ST. WINDSOR. CT 06096  Tel: (203) 213 – 7533 

          Chủ Nhật:            Ngày 01 - 10 - 2017

                Buổi chiều:     3:00 Pm - 5:00 Pm  THUYẾT GIẢNG

 

 * TIỂU BANG N. CAROLINA: Từ ngày 05 Đến ngày 07 / 10 / 2017 

- CHÙA PHƯỚC HẢI, 1818 LITTLE ROCK RD, CHARLOTTLE. NC 28214 Tel: (203) 213-7533

          Thứ Sáu:              Ngày 06 - 10 - 2017

                Buổi chiều:     7:00 Pm - 9:00 Pm   THUYẾT GIẢNG

          Thứ Bảy:             Ngày 07 - 10 - 2017  

                Buổi Sáng:     10:00 Am - 12:00 Pm  THUYẾT GIẢNG                

 

* TIỂU BANG GEORGIA: Từ ngày 07 Đến ngày 08 / 10 / 2017  

- CHÙA QUAN ÂM,  4180 ARC WAY. NORCROSS, GA 30093   Tel: (404) 457 - 7007 / (678) 812 - 1208

          Thứ Bảy:             Ngày 07 - 10 - 2017  

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm   THUYẾT GIẢNG

          Chủ Nhật:            Ngày 08 - 10 - 2017   

                Buổi sáng:      10:00 Am - 12:00 Pm THUYẾT GIẢNG    

         

* TIỂU BANG ALABAMA: Từ ngày 08 Đến ngày 9 / 10 / 2017    

- TƯ GIA HUỆ HIỀN, 1817 LAKE RIDGE RD, BIRMINGHAM, AL 35216 Tel: (205) - 222 - 5541 / (205) 370 - 3558

          Chủ Nhật:            Ngày 08 - 10 - 2017

                Buổi tối:         7:30 Pm - 9:30 Pm  THUYẾT GIẢNG

 

- CHÙA ẤN QUANG, 4000 E. LAKE BLVD, BIRMINGHAM. AL 35217, Tel: (770) – 557-7599

          Thứ Hai:              Ngày 09 – 10 – 2017

                Buổi Tối:        7:00 Pm – 9:00 THUYẾT GIẢNG

           

* TIỂU BANG VIRGINIA: Từ ngày 10 Đến ngày 11 / 10 / 2017 

- CHÙA NIẾT BÀN  8105 WILLARD LN. MANASSAS, VA 20112  Tel: (703) 791 - 5323 /  (703) 789 - 5549

          Thứ Ba:               Ngày 10 - 10 - 2017 

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm  THUYẾT GIẢNG  

 

- TỊNH XÁ HƯƠNG THIỀN  4516  GUINEA RDFAIRFAX, VA 22032    Tel:   (703) 677 - 1708  

          Thứ Tư:               Ngày 11 - 10 - 2017 

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm  THUYẾT GIẢNG  

 

* TIỂU BANG MISSOURI: Ngày 12 / 10 / 2017 

- KHÔNG THẤY GHI TÊN CHÙA 1614  WHITE  AVE. KANSAS  CITY,  MO 64126  Tel:  (816) 663 - 4147 /  (816) 920 - 7633

          Thứ Năm:            Ngày 12 - 10 - 2017 

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm  THUYẾT GIẢNG  

 

* TIỂU BANG COLORADO: Từ ngày 13 Đến ngày 15 / 10 / 2017 

- THIỀN ĐƯỜNG THIỀN LÂM 1755 S DECATURE ST. DENVER, CO 80219  Tel:    (720) 251 - 6010

          Thứ Sáu:              Ngày 13 - 10 - 2017

                Buổi tối:         8:00 Pm - 10:00 Pm  THUYẾT GIẢNG 

 

- HỘI TRƯỜNG HOA SEN - VIÊN MAI TỔ CHỨC, 2603 2605 W. HAMPDEN AVE TOWN OF SHERIDAN. CO 80110  Tel:   (720) 209 - 2778

          Thứ Bảy:             Ngày 14 - 10 - 2017

                Buổi tối:         11:00 Am - 1:00 Pm  THUYẾT GIẢNG  

 

* Ngày Chủ Nhật 15-10-2017 Giảng ở 2 địa điểm bên dưới

- PHẬT HỌC VIỆN BODHIDHARMA  2050 CLINTON ST. AURORA, CO 80010   Tel: (303) 367- 5273

          Chủ Nhật:            Ngày 15 - 10 - 2017

                Buổi sáng:      11:00 Am - 1:00 Pm THUYẾT GIẢNG   

 

HỘI TRƯỜNG PHẬT TỬ NGUYÊN THIỀU, 2567 W ILLIFF. DENVER, CO 80219  Tel: (303) 367- 5273

          Chủ Nhật:            Ngày 15 - 10 - 2017

                Buổi chiều:     3:00 Pm - 6:00 Pm  THUYẾT GIẢNG   

 

* TIỂU BANG NEVADA: Từ ngày 16 Đến ngày 19 / 10 / 2016  

 - NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHỔ QUANG, 7389 PARNELL  AVELAS VEGAS, NV 89147  Tel:(702) 499 - 0197

          Thứ Ba:               Ngày 17 - 10 - 2017 

                Buổi sáng:      11:00 Am - 3:00 Pm  THUYẾT GIẢNG   

                Buổi chiều:     7:00 Pm - 9:00 Pm  THUYẾT GIẢNG

          Thứ Tư:               Ngày 18 - 10 - 2017

               Buổi sáng:      10:00 Am - 5:00 Pm  TU HỌC MỘT NGÀY         

 

* TIỂU BANG FLORIDA: Từ ngày 19 Đến ngày 23 / 10 / 2017   

- CHÙA TỊNH TÂM  10547 ANDERS BLVD. JACKSONVILLE, FL 32246  Tel:    (904) 338 - 8831  

          Thứ Sáu:              Ngày 20 - 10 - 2017

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm  THUYẾT GIẢNG

 

- CHÙA TỊNH QUANG  Địa chỉ:  7801 RICH RD. N FORT MYERS, FL 33917, Tel (239) 671 - 3250

          Thứ Bảy:             Ngày 21 - 10 - 2017

                Buổi tối:         8:00 Pm - 9:30 Pm  THUYẾT GIẢNG

         

- TU VIỆN QUAN ÂM  8505 BOWLES RD. TAMPA, FL 33637   Tel:  (813) 334 - 4149

          Chủ Nhật:            Ngày 22 - 10 - 2017

                Buổi sáng:      10:00 Am - 12:00 Pm  THUYẾT GIẢNG  

                Buổi chiều:     4:00 Pm - 6:00 Pm  THUYẾT GIẢNG

 

  - TỊNH ĐỘ PHỔ ĐÀ SƠN 5634 CRISSMAN DR. NORTH SAINT  PETERSBURG, FL 33714   Tel: (727) 239 - 3211

          Thứ Tư:               Ngày 24 - 10 - 2017

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm  THUYẾT GIẢNG

         

* TIỂU BANG ILLINOIS: Từ ngày 26 Đến ngày 29/ 10 / 2017 

CHÙA LIÊN HOA  1634  N . KEDZIE AVE . CHICAGO,  IL 60647  Tel: (773) 931 - 8968

          Thứ Năm:            Ngày 26 - 10 - 2017

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm   THUYẾT GIẢNG   

 

CHÙA QUANG MINH  4429 N. DAMEN AVE. CHCAGO, IL 60625  Tel: (773) 275 - 6859

          Thứ Sáu:              Ngày 27 - 10 - 2017

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm   THUYẾT GIẢNG 

          Thứ Bảy:             Ngày 28 - 10 - 2017

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm   THUYẾT GIẢNG  

 

* TIỂU BANG MINESOTA: Từ ngày 29 Đến ngày 30 /10/ 2017  

 - ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA  4328 CIMARRON CT. NW RPCHESTER, MN 55901 Tel:  (507) 271 - 2922 

          Chủ Nhật:            Ngày 29 - 10 - 2017  

               Buổi sáng:      10:30 Am - 11:30 Am  THUYẾT GIẢNG 

                Buổi chiều:     6:00 Pm - 8:00 Pm    THAM VẤN 

          Thứ Hai:              Ngày 30 - 10 - 2017  

                Buổi chiều:     6:00 Pm - 8:00 Pm    THUYẾT GIẢNG

           

* TIỂU BANG IDAHO: Từ ngày 31 / 10 Đến ngày 02 / 11 / 2017

- CHÙA LINH THỨU 8813 W. ARDENE ST. BOISE, ID 83709  Tel: (617) 818 - 0697  

          Thứ Ba:               Ngày 31 - 10 - 2017

                Buổi tối:         7:30 Pm - 9:30 Pm   THUYẾT GIẢNG 

          Thứ Tư:               Ngày 01 - 11 - 2017

                Buổi tối:         7:30 Pm - 9:30 Pm   THUYẾT GIẢNG

           

* TIỂU BANG CALIFORNIA - MIỀN BẮC - Từ ngày 02 Đến ngày 09/11/2017

* Thứ 7 ngày 4-11-2017 giảng ở 2 nơi bên dưới    

- CHÙA THIÊN TRÚC 2999 VANPORT DR. SAN JOSE. CA 95122   Tel: (408) 644 - 0639  

          Thứ Bảy:             Ngày 04 - 11 - 2017   

                Buổi sáng:      10:00 Am - 11:30 Am  THUYẾT GIẢNG  

 

- THIỀN TỊNH ĐẠO TRÀNG  14806 FARNSWORTH ST. SAN LEANDRO, CA 94579  Tel: (510) 798 - 7709   

          Thứ Bảy:             Ngày 04 - 11 - 2017   

                Buổi chiều:     4:00 Pm - 6:00 Pm  THUYẾT GIẢNG 

          * Chủ Nhật        Ngày 05 – 11 – 2017

               Có Chương Trình Riêng

Ghi Chú: Danh Sách Cũ có phần Hội Trường YB danh sách mới ghi chương trình riêng???

- HỘI TRƯỜNG YB – CHÙA HỒNG DANH TỔ CHỨC 1855 LUCRETIA. SAN JOSE, CA 95122

                            Tel: (408) 637 - 8105  

      Chủ Nhật:       Ngày 05 - 11 - 2017   

      Từ:                 9:00 Am - 7:00 Pm   TU HỌC MỘT NGÀY    

 

* Ghi Chú: Thứ 2, ngày 06/ 11/ 2017 giảng tại 2 điểm bên dưới 

- CHÙA AN LẠC (CHÚNG LIÊN HOA)  1647 E. SAN FERNANDO ST. SAN JOSE, CA 95116 Tel:   AN NGUYỆT (408) 644 - 9653

          Thứ Hai:              Ngày 06 - 11 - 2017    

                Buổi sáng:      10:00 Am - 12:00 Pm           

 

 - CHÙA PHƯỚC SƠN  1623 SAINT FRANCIS AVE. MODESTO, CA 95356, Tel: (510) 677 - 4566 / (209) 545 - 1944

          Thứ Hai:              Ngày 06 - 11 - 2017   

                Buổi tối:         7:30 Pm - 9:00 Pm   THUYẾT GIẢNG

                

* TIỂU BANG OREGON - Từ ngày 07 Đến ngày 10 / 11 /2017

ĐẠO TRÀNG QUÁN THẾ ÂM   2780 JEPESSEN ACRES RD. EUGENE, OR 97401 Tel: (503) 949 - 5419 / (541) 579 - 7574 

          Thứ Ba:               Ngày 07 - 11 - 2017  

                Buổi tối:         6:00 Pm - 8:00 Pm  THUYẾT GIẢNG  

          Thứ Tư:               Ngày 08 - 11 - 2017  

                Buổi tối:         6:00 Pm - 8:00 Pm  THUYẾT GIẢNG 

 

- TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC 1621 SE 174th AVE. PORLAND, OR 97233  Tel: (503) 820 - 9484 

          Thứ Năm:            Ngày 09 - 11 - 2017

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm THUYẾT GIẢNG  

           

* TIỂU BANG WASHINGTON - Từ ngày 10 Đến ngày 12 / 11 /2017

- CHÙA TỪ TÂM, 8121 PORTLAND AVE E. TACOMA, WA 98404  Tel: (253) 306 - 5403

          Thứ Sáu:              Ngày 10 - 11 - 2017

                Buổi tối:         7:00 Pm - 9:00 Pm THUYẾT GIẢNG

 

 * Ghi Chú: Thứ 7, ngày 11/ 11/ 2017 giảng tại 2 địa điểm bên dưới

- CHÙA CỔ LÂM   3503 S GRAHAM ST. SEATTLE, WA 98118  Tel: (206) 723 - 4741  

          Thứ Bảy:             Ngày 11 - 11 - 2017

                Buổi sáng:      10:00 Am - 12:00 Pm  THUYẾT GIẢNG   

 

- TƯ GIA KHÁNH MINH, 20302 . 7TH PLACE. W LYNNWOOD, WA 98036   Tel: (206) 364 - 6195

          Thứ Bảy:             Ngày 11 - 11 - 2017

                Buổi chiều:     4:00 Am - 6:00 Pm  THUYẾT GIẢNG   

           

* TIỂU BANG ARIZONA - Từ ngày 12 Đến ngày 14/ 11 / 2017  

- NHƯ LAI THIỀN TỰ (PHOENIX) 4842 N 51 ST AVE. PHOENIX, AZ 85031  Tel:   (623) 845 - 7777 / (619) 564 - 1628   Email:  nhulaithientuphoenix@yahoo.com 

          Chủ Nhật:            Ngày 12 - 11 - 2017  

                Buổi sáng:      10::00 Am - 11:30 Pm  THUYẾT GIẢNG 

                Buổi tối:         7:30 Pm - 9:00 Pm  THUYẾT GIẢNG

           

* TIỂU BANG CALIFORNIA- MIỀN NAM - Từ ngày 14 Đến ngày 22/11/2017

- TỊNH THẤT HIỀN NHƯ,   4218 TYLER AVE . EL MONTE, CA 91731 Tel: (626) 442 - 2062 

          Thứ Sáu:              Ngày 17 - 11 - 2017 

                Buổi sáng:      7:00 Am - 9:00 Am  THUYẾT GIẢNG

                Buổi tối:         8:00 Pm - 9:30 Pm  THUYẾT GIẢNG

           

* SÁNG THỨ BẢY Ngày 18/11/2017 : CÓ CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT GIẢNG  RIÊNG   

- TỊNH THẤT HIỀN NHƯ    

          Thứ Bảy:             Ngày 18 - 11 - 2017   

                Buổi tối:         8:00 Pm - 9:30 Pm  THUYẾT GIẢNG

           

* SÁNG CHỦ NHẬT Ngày 19/11/2017: CÓ CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT GIẢNG  RIÊNG   

- NHƯ LAI THIỀN TỰ (SAN DIEGO) 3340 CENTRAL AVE. SAN DIEGO, CA 92105   Tel:(619) 563 - 5817

          Chủ Nhật:            Ngày 19 - 11 - 2017

                Buổi chiều:     5:00 Pm - 7:00 Pm  THUYẾT GIẢNG   

 

Hoàn mãn

 

 

 

 

 

( Ban Thông Tin Truyền Thông )
TIN LIÊN QUAN 

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội hướng đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

Ngày: 17/10/2017

Hạnh Chơn

Buổi Gặp mặt Chức sắc tiêu biểu các Tôn giáo trong tỉnh Bình Định năm 2017.

Ngày: 10/10/2017

 Thiện Hải

Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập và Lễ Tốt nghiệp Khóa VII - Khai giảng Khóa VIII tại Trường TCPH Bình Định.

Ngày: 25/09/2017

Thiện Hải

 

Hình ảnh Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập và Lễ Tốt nghiệp Khóa VII - Khai giảng Khóa VIII tại Trường TCPH Bình Định.

Ngày: 25/09/2017

Thiện Hải 

Hoạt động chào mừng và tri ân trong Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường TCPH Bình Định (1992 – 2017).

Ngày: 24/09/2017

Tin: Thiện Hải

Ảnh: Vạn Phúc - Thiện Hải

Hình ảnh Hoạt động chào mừng và tri ân Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường TCPH Bình Định (1992 – 2017).

Ngày: 23/09/2017

 Ảnh: Vạn Phúc - Thiện Hải

 

Phân Ban Cư sĩ Phật tử tỉnh Bình Định tổ chứcLễ Hiệp kỵ cầu siêu Chư Hương linh Hội viên.

Ngày: 19/09/2017

Thiện Hải

Chiếu phim “Về phía mặt trời” tại Bình Định

Ngày: 17/09/2017

Tin: Hạnh Chơn

Ảnh: Vạn Phúc

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017 – 2022) thành công viên mãn.

Ngày: 15/09/2017

Thiện Hải

Phiên họp Trù bị - Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017 – 2022).

Ngày: 14/09/2017

Thiện Hải

 

An Nhơn: Lễ Tự tứ, Mãn hạ và Đại lễ Vu Lan tại chùa Thiên An

Ngày: 12/09/2017

Vạn Dũng

 

Tp. Quy Nhơn: Lễ Vu Lan Thắng hội và Bông hồng cài áo tại Tổ đình Long Khánh.

Ngày: 10/09/2017

Thiện Hải

Lễ Cúng dường Trai Tăng - Vu Lan Báo hiếu tại Đạo tràng An cư Kiết hạ Tổ đình Long Khánh.

Ngày: 07/09/2017

Thiện Hải

Lễ Vu Lan Thắng Hội PL. 2561 – 2017 tại chùa Hiển Nam, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 07/09/2017

Thiện Hải

Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Tịnh xá Bửu Minh - Tp. Quy Nhơn

Ngày: 06/09/2017

Thiện Hải.

Lễ Cúng dường Trai tăng – Tự tứ mãn hạ tại Trụ xứ An cư chùa Liên Hoa.

Ngày: 06/09/2017

Thiện Hải.

Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn họp mở rộng.

Ngày: 28/08/2017

Thiện Hải

Khóa tu Sinh viên lần thứ 24

Ngày: 28/08/2017

Thiện Hải

Chùa Hải Long tổ chức Lễ Chú nguyện rót đồng tôn tạo Tượng Phật tại Tp. Huế.

Ngày: 23/08/2017

Thiện Hải

THÔNG BÁO “V/v Đại biểu vân tập tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tinh Bình Định Lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày: 21/08/2017

Chương trình Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ VI NK 2017 - 2022

Ngày: 21/08/2017

Tp. Quy Nhơn: Chùa Hải Long phát quà cho học sinh nhân dịp năm học mới 2017 – 2018.

Ngày: 20/08/2017

Thiện Hải

Khóa tu sinh viên lần thứ 23 – hè 2017 – Chủ đề: LÀM CHỦ VẬN MỆNH

Ngày: 02/08/2017

Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định thăm Trú xứ An cư Kiết hạ.

Ngày: 30/07/2017

Thiện Hải

Phật tử Cúng dường và hành trì tu tập trong mùa An cư Kiết hạ

Ngày: 26/07/2017

 Thiện Hải

Ban Trị sự họp thảo luận công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định NK. 2017 – 2022.

Ngày: 19/07/2017

Thiện Hải

Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo

Ngày: 15/07/2017

Hạnh Chơn 

Tưởng niệm ngày Vía Đức Bồ tát Quan Thế Âm Thành Đạo 19.6 Âm lịch.

Ngày: 15/07/2017

Thiện Hải

An cư Kiết hạ PL. 2561 – 2017 tại Bình Định

Ngày: 12/07/2017

Thiện Hải 

Lễ Bố tát cho hai chúng – Thập thiện và Bồ tát tại gia.

Ngày: 11/07/2017

 Thiện Hải

Thông báo nhận Chứng điệp

Ngày: 10/07/2017

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định hiệp thương nhân sự NK. 2017 – 2022 lần thứ 3.

Ngày: 05/07/2017

Thiện Hải

Hội thảo “Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện”.

Ngày: 18/06/2017

Thiện Hải 

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp thường kỳ.

Ngày: 07/06/2017

Thiện Hải

Lễ Phát động hưởng ứng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày: 07/06/2017

Thiện Hải

Tịnh Xá Ngọc Duyên Trao Tặng Nhà Tình Thương

Ngày: 04/06/2017

Giác Phước

Phật học viện Viên Quang ( Đài Loan) viếng thăm trường Trung cấp Phật học Bình Định

Ngày: 30/05/2017

Minh Từ 

Khóa tu Sinh viên - lần thứ 22.

Ngày: 23/05/2017

Thiện Hải

Lễ Hoàn Kinh và đêm văn nghệ chúc mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2561 thành tựu viên mãn.

Ngày: 13/05/2017

Thiện Hải

Hoằng pháp trong Tuần lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 12/05/2017

Thiện Hải

Lễ An vị Tượng Đài Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành – Cầu Quốc thái Dân an – Tôn vinh Anh hùng Liệt sĩ và Đồng bào hy sinh cho Tổ quốc.

Ngày: 12/05/2017

Thiện Hải

Tp. Quy Nhơn: Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 tại Lễ đài chính của Ban Trị sự Phật giáo Tp

Ngày: 11/05/2017

Thiện Hải 

Phật giáo Bình Định Trang trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – DL. 2017.

Ngày: 10/05/2017

Thiện Hải

Tọa đàm về Đạo Phật và Môi trường trong Tuần lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 10/05/2017

Thiện Hải

Huyện Phù Cát: Tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2561 - 2017

Ngày: 10/05/2017

Nhuận Thành 

Phái đoàn Tỉnh Ủy - Tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2561

Ngày: 10/05/2017

Thiện Hải 

Huyện Hoài Ân: Tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2561 - 2017

Ngày: 10/05/2017

Hồng Lý 

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân Đại Lễ Phật Đản PL. 2561

Ngày: 09/05/2017

Thiện Hải

Ban Từ thiện phát gạo cho người nghèo nhân dịp Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 08/05/2017

Thiện Hải

Lễ Khai Kinh Khánh Đản và Tắm Phật tại chùa Liên Hoa, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 08/05/2017

Thiện Hải

Đoàn Ủy Ban MTTQVN tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 08/05/2017

Thiện Hải

Lễ Khai Kinh Khánh Đản, Lễ Tắm Phật và Thuyết pháp tại chùa Giáo Hội Phật giáo tỉnh Bình Định.

Ngày: 05/05/2017

Thiện Hải

Gặp mặt Chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 05/05/2017

Thiện Hải

Triển khai kế hoạch Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 tại các Ban trực thuộc Ban Trị sự tỉnh.

Ngày: 02/05/2017

Thiện Hải

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2561 - DL.2017

Ngày: 02/05/2017

Chương trình Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 - DL. 2017

Ngày: 27/04/2017

Khóa tu Sinh viên chủ đề “Xây dựng tình huynh đệ”

Ngày: 26/04/2017

Thiện Hải

Phân Ban Ni Giới tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị tổng kết Đại Giới Đàn Tâm Hoàn (Giới Đàn ni) – 2017

Ngày: 25/04/2017

Quảng Phước

Phật giáo Bình Định tổng kết Đại Giới đàn Tâm Hoàn và triển khai công tác tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2561.

Ngày: 23/04/2017

Thiện Hải

Tu viện Nguyên Thiều: Lễ Tiểu tường Cố Hòa thượng Thích Quảng Bửu

Ngày: 22/04/2017

Thiện Hải

Giỗ Tổ Khai sơn và Đặt đá khởi công đại trùng tu chùa Hội Phước.

Ngày: 21/04/2017

Thiện Hải

Huyện Tuy Phước: Lễ tưởng niệm Húy kỵ Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn , Viện chủ Tổ Đình Thiên Đức

Ngày: 08/04/2017

Thiện Hải 

MÔT SỐ HÌNH ẢNH LỄ BẾ MẠC

Ngày: 07/04/2017

 Ảnh: Vạn Phúc

Bế mạc Đại Giới đàn Tâm Hoàn - Bình Định 2017

Ngày: 05/04/2017

                                                                                                                                                                  Thiện Hải

Diễn tiến Đại Giới đàn Tâm Hoàn – Bình Định 2017.

Ngày: 02/04/2017

Thiện Hải 

Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Tâm Hoàn - Bình Định 2017

Ngày: 02/04/2017

                                              Thiện Hải

 

Khóa tu sinh viên lần thứ 20

Ngày: 01/04/2017

Tin:Đồng Thành (Phổ Quang)

Ảnh: Ngọc Hiếu

 

Không khí Đại Giới đàn Tâm Hoàn – Bình Định 2017 trước ngày khai mạc.

Ngày: 30/03/2017

Thiện Hải 

Lễ Bổ nhiệm Trú trì và Đặt đá xây dựng Tượng đài Quan Thế Âm tại chùa Thanh Phước trên Đảo Nhơn Châu.

Ngày: 27/03/2017

Thiện Hải

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp chuẩn bị Khai mạc Đại Giới đàn Tâm Hoàn.

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Danh sách Giới tử không đủ điều kiện thọ giới Đại giới đàn Tâm Hoàn 2017

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Văn lập Ban Kiến Đàn Đại giới đàn Tâm Hoàn 2017

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Chức sự Đạo tràng Đại giới đàn Tâm Hoàn 2017

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Tâm Hoàn 2017

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Huyện Tuy Phước: Chùa Tịnh Quang rót đồng đúc Đại Hồng chung và Đặt Đá xây dựng nhà Đông.

Ngày: 16/03/2017

 Thiện Hải

Thông tư Qui định vân tập giới tử Đại giới đàn Tâm Hoàn Bình Định 2017

Ngày: 04/03/2017

 

 

Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Tâm Hoàn kiện toàn công tác tổ chức.

Ngày: 04/03/2017

Thiện Hải

Thông báo tuyển sinh Khóa VIII (2017-2020) Trường TCPH Bình Định

Ngày: 02/03/2017

 

 

Huyện Phù Cát: Lễ Đặt đá khởi công xây dựng chùa Linh Thắng.

Ngày: 26/02/2017

 Thiện Hải

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp triển khai công tác chuẩn bị cho Đại Giới Đàn Tâm Hoàn.

Ngày: 24/02/2017

Thiện Hải

Chương trình Đại Giới Đàn Tâm Hoàn, Bình Định 2017

Ngày: 21/02/2017

 

 

Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Định họp mở rộng.

Ngày: 19/02/2017

 Thiện Hải

Lễ Khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Liên Hoa.

Ngày: 18/02/2017

Thiện Hải

Hình ảnh Lễ Khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Liên Hoa ngày 18

Ngày: 18/02/2017

 HHHH

Cư sĩ Phật tử Bình Định tổ chức Lễ Cầu an Tân niên Đinh Dậu – 2017.

Ngày: 16/02/2017

Thiện Hải

Tổ đình Minh Tịnh Khai khóa tu Niệm Phật đầu năm Đinh Dậu – 2017.

Ngày: 15/02/2017

Thiện Hải

Huyện Tuy Phước – Đàn tràng Chẩn tế cầu quốc thái dân an tại Tổ đình Thiên Đức.

Ngày: 14/02/2017

 Thiện Hải

Huyện Tuy Phước: Lễ Khánh thành chùa Vân Sơn.

Ngày: 08/02/2017

Thiện Hải

Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp mặt đầu xuân Đinh Dậu

Ngày: 08/02/2017

Thiện Hải 

Sắc Xuân tại ngôi Chùa vùng biển đảo.

Ngày: 08/02/2017

Thiện Hải

TP. Quy Nhơn: Chùa Phổ Minh khai khóa tu và dâng sớ cầu an đầu năm Đinh Dậu.

Ngày: 06/02/2017

Thiện Hải

Tăng Ni sinh Khóa VII, Trường TCPH Bình Định lễ Tổ và khánh tuế chư Tôn túc nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017

Ngày: 03/02/2017

Ban Từ thiện Phật giáo Bình Định Sưởi Ấm Tình Xuân với bà con bệnh tật và đồng bào dân tộc vùng sâu.

Ngày: 25/01/2017

Thiện Hải

An Nhơn: Hoạt động từ thiện Xuân Đinh Dậu của chùa Thiên An

Ngày: 24/01/2017

Chân Nguyên

Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Định tổng kết Phật sự năm 2016.

Ngày: 23/01/2017

Thiện Hải

BTS GHPGVN Thị Xã An Nhơn kết hợp Tịnh Xá Ngọc Duyên phát quà từ thiện xuân Đinh Dậu

Ngày: 22/01/2017

Thích Giác Phước 

Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni HPKS Tỉnh Bình Định

Ngày: 22/01/2017

 Thích Giác Phước

400 xuất quà đến với bà con vùng lũ Trung Bình và Đại Hào, xã Cát Nhơn, Phù Cát.

Ngày: 22/01/2017

Thiện Hải

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Bình Định phát quà Đỏ lửa mùa xuân Đinh Dậu.

Ngày: 22/01/2017

Phật giáo Thành phố Quy Nhơn tổng kết Phật sự 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ 2017.

Ngày: 14/01/2017

 Thiện Hải

Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Bình Định cứu trợ lũ lụt đợt II.

Ngày: 13/01/2017

Thiện Hải

Đạo tràng Niệm Phật chùa Liên Hoa và chùa Tịnh Quang tổng kết cuối năm.

Ngày: 12/01/2017

 Thiện Hải

Đoàn chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử Hệ phái Khất sĩ GHPGVN cứu trợ lũ lụt Miền Trung.

Ngày: 09/01/2017

Thiện Hải 

Phật giáo tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự 2016 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2017.

Ngày: 08/01/2017

Thiện Hải

Hội nghị chuyên đề về Dự án Trung tâm Văn hóa - Tâm linh - Hoằng pháp.

Ngày: 02/01/2017

Thiện Hải

Đoàn Từ thiện Tổ Đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn cứu trợ lũ lụt.

Ngày: 02/01/2017

Thiện Hải

Huyện Hoài Nhơn: Lễ Bổ nhiệm Trụ trì Tổ đình Thắng Quang.

Ngày: 20/12/2016

Thiện Hải

Huyện Phù Cát: Lễ Bổ nhiệm Trụ trì Tổ đình Long Đức.

Ngày: 12/12/2016

 Thiện Hải

Khóa tu lần thứ 18 với chủ đề: “Có không giữ, mất đừng tìm”

Ngày: 28/11/2016

Thiện Hải

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp thảo luận công tác tổ chức Đại Giới đàn Tâm Hoàn.

Ngày: 26/11/2016

Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định kính viếng Giác linh và dự Lễ Tưởng niệm, Phụng tống Kim quan HT.Thích Thiện Bình nhập Bảo tháp.

Ngày: 25/11/2016

Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và Ban Giám hiệu Trường TCPH Bình Định kính viếng Tang lễ HT.Thích Chơn Thiện.

Ngày: 18/11/2016

 Thiện Hải

Tp. Quy Nhơn: Đàn tràng - Pháp hội Địa Tạng kỳ siêu bạt độ chư Hương linh sản nạn thai nhi tại Tổ đình Long Khánh.

Ngày: 13/11/2016

Thiện Hải

Khóa tu Sinh viên lần thứ 17.

Ngày: 03/11/2016

Thiện Hải

Phật giáo Bình Định chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày: 29/10/2016

Thiện Hải

Cung nghinh và chiêm bái Tượng Phật Ngọc Hòa bình Thế giới tại chùa Thiên Hưng, thị xã An Nhơn.

Ngày: 22/10/2016

Thiện Hải 

Hành trì Ngũ bách danh Quan Thế Âm Bồ Tát

Ngày: 21/10/2016

Thiện Hải 

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Phù Mỹ thành công tốt đẹp.

Ngày: 06/10/2016

Thiện Hải 

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp phổ biến Phật sự.

Ngày: 06/10/2016

Thiện Hải

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng cho Chức săc các Tôn giáo.

Ngày: 30/09/2016

Thiện Hải

Khóa tu Sinh viên khởi sắc sau ngày Khai giảng năm học mới.

Ngày: 28/09/2016

Thiện Hải 

Thành phố Quy Nhơn: Lễ Bổ nhiệm Trú trì và Đặt đá xây dựng chùa Linh Sơn (chùa Phật Lồi).

Ngày: 18/09/2016

Thiện Hải 

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp thường kỳ.

Ngày: 12/09/2016

Thiện Hải

Chư Tôn đức Bình Định hành đạo tại Tp. HCM về quê phát quà từ thiện.

Ngày: 11/09/2016

Thiện Hải 

Huyện Hoài Ân: Lễ Bổ nhiệm Trú trì chùa Bình Sơn.

Ngày: 10/09/2016

Thiện Hải

 

Trường TCPH Bình Định long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm năm thứ 2 & Khai giảng năm thứ 3, khóa VII (2014 - 2017)

Ngày: 06/09/2016

Minh Toàn

Lễ Hằng thuận tại Tổ đình Minh Tịnh, Tp. Quy Nhơn

Ngày: 02/09/2016

Hạnh Đắc 

Cư sĩ Phật tử Bình Định tổ chức Lễ Hiệp kỵ cầu siêu thường niên.

Ngày: 02/09/2016

Thiện Hải 

Lễ Hằng thuận tại chùa Hiển Nam, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 28/08/2016

Thiện Hải 

Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định.

Ngày: 25/08/2016

Thiện Hải 

Huyện Phù Mỹ: Lễ Bổ nhiệm kiêm nhiệm Trú trì chùa Tịnh Quang.

Ngày: 25/08/2016

 Thiện Hải

Lễ Vu Lan Báo hiếu và Bông hồng cài áo tại Tổ đình Long Khánh, Tp.Quy Nhơn.

Ngày: 23/08/2016

Thiện Hải 

Huyện Tuy Phước: Lễ Vu Lan và Húy kỵ Tổ Khai sơn chùa Tịnh Quang

Ngày: 20/08/2016

Thiện Hải 

Thuyết pháp Ý nghĩa Vu Lan Bồn và Báo hiếu Phụ mẫu ân.

Ngày: 20/08/2016

Thiện Hải 

Chùa Tường Quang, Tp.Quy Nhơn tổ chức Tiệc Buffet chay nhân Đại Lễ Vu Lan PL. 2560.

Ngày: 15/08/2016

Thiện Hải 

LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI TỊNH XÁ BỬU MINH – TP. QUY NHƠN

Ngày: 15/08/2016

Thiện Hải 

Đại Đàn tràng Trai tăng – Chẩn tế tại chùa Giác Hải, xã Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 09/08/2016

Thiện Hải 

Tp. Quy Nhơn: Chùa Hải Long phát quà cho học sinh.

Ngày: 01/08/2016

Thiện Hải 

Cư sĩ Phật tử Bình Định cúng dường An cư kiết hạ PL. 2560.

Ngày: 01/08/2016

Thiện Hải 

Huyện Tuy Phước: Đạo tràng Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm chùa Bích Nam.

Ngày: 23/07/2016

Thiện Hải 

Tp. Quy Nhơn: Lễ Hoa đăng tưởng niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Liên Hoa.

Ngày: 23/07/2016

Thiện Hải 

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày: 20/07/2016

Thiện Hải 

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định thăm Trú xứ An cư Kiết hạ PL. 2560

Ngày: 14/07/2016

Thiện Hải 

Huyện Phù Mỹ: Lễ Rót đồng đúc tượng Phật tại Tổ đình Thiên Phước.

Ngày: 14/07/2016

Thiện Hải 

Tịnh nghiệp Đạo tràng An cư kiết hạ Tổ đình Thiên Đức hành pháp bố tát định kỳ.

Ngày: 04/07/2016

Thiện Hải 

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp thường kỳ.

Ngày: 01/07/2016

Thiện Hải 

Phật giáo Thị xã An Nhơn tổ chức Đại hội NK. 2016 - 2021.

Ngày: 24/06/2016

Thiện Hải 

Thực hành pháp an cư theo lời Phật dạy

Ngày: 14/06/2016

Hạnh Chơn

Trường TCPH Bình Định tổ chức khám chữa bệnh cho Tăng Ni sinh

Ngày: 06/06/2016

Họp tổng kết Đại Lễ Phật Đản PL. 2560 – DL. 2016.

Ngày: 02/06/2016

Thiện Hải

An Nhơn: Đại Lễ Phật Đản PL 2560 tại chùa Thiên An

Ngày: 01/06/2016

Thông Đạt

Phù Mỹ: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 25/05/2016

Phong Thuận

Hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định trong tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560 – DL. 2016 .

Ngày: 24/05/2016

Thiện Hải 

Hoài Ân: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560

Ngày: 23/05/2016

 Hồng Lý

Lễ Tắm Phật tại Chùa Liên Hoa Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 22/05/2016

Thiện Hải

Tuy Phước: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 22/05/2016

Hữu Thông

Huyện Tuy Phước - Tổ đình Thiên Đức long trọng cử hành Đại Lễ Kính Mừng Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 22/05/2016

Thiện Hải

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân Đại Lễ Phật Đản PL. 2560

Ngày: 21/05/2016

Thiện Hải

Tp. Quy Nhơn: Ban Trị sự GHPGVN .TP Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 21/05/2016

 Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định Trang trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản PL. 2560 – DL. 2016.

Ngày: 21/05/2016

Thiện Hải

Buổi Tọa đàm về những sự kiện lịch sử Đản sanh và cuộc đời của Đức Phật.

Ngày: 20/05/2016

Thiện Hải

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 20/05/2016

Thiện Hải

Đoàn Ủy Ban MTTQVN Tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2560

Ngày: 20/05/2016

Thiện Hải

Phù Cát: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 20/05/2016

Nhuận Thành

Lễ Khai Kinh Khánh Đản, thuyết pháp và Lễ Tắm Phật tại Lễ Đài chính của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định.

Ngày: 18/05/2016

Tin: Thiện Hải, Ảnh: Phạm Văn Chai

Tp. Quy Nhơn: Gặp mặt các vị chức sắc Phật giáo nhân Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 17/05/2016

Thiện Hải

TƯỞNG NIỆM HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG BỬU (1944 - 2016)

Ngày: 09/05/2016

Thích Giác Tâm 

Lễ Truy niệm và Cung tống Kim quan Cố Hòa Thượng Thích Quảng Bửu nhập tháp.

Ngày: 05/05/2016

Thiện Hải 

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định kính viếng Giác linh Hòa thượng Thích Quảng Bửu.

Ngày: 03/05/2016

Thiện Hải

Chương trình Tang lễ cố Hòa Thượng Thích Quảng Bửu Trú trì Tu Viện Nguyên Thiều

Ngày: 01/05/2016

Lễ Tưởng niệm Cố Hòa Thượng húy Tâm Hoàn, hiệu Huệ Long và Khánh tạ Tây đường Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 12/04/2016

Thiện Hải

Sơ lược Tiểu sử Cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Huyền

Ngày: 29/07/2014

TIN MỚI CẬP NHẬT

  Trường cũ tình xưa (26/09/2017)
  CHIẾC NHẠN LƯNG TRỜI (21/04/2017)

  BẬC THẦY KHẢ KÍNH (19/04/2017)

  Bùi ngùi nhớ thầy!! (19/04/2017)

  CẢM NIỆM ÂN SƯ (19/04/2017)

Video / AudioVui lòng download FLV Player để mở video trên trang này

SỰ KIỆN QUA ẢNH

...

Trực tuyến:
   Lượt truy cập: