PHẬT GIÁO BÌNH ĐỊNH
Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017 – 2022) thành công viên mãn.

Ngày: 15/09/2017

Thiện Hải

Sáng nay, ngày 15.9.2017 (25.7. Đinh Dậu), Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã trọng thể diễn ra tại Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Bình Định, 02 Phan Đình Phùng, Tp. Quy Nhơn.

 

       

   

 

 

Quang lâm chứng minh Đại hội có: HT. Thích Giác Trí, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, HT. Thích Thiện Pháp, P.Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, HT. Thích Huệ Minh, Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, P.Trưởng Ban Thường trực Ban Nghi Lễ Trung ương GHPGVN, HT. Thích Thiện Đức, Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, P.Trưởng Ban Kiểm Soát Trung ương GHPGVN, HT.Thích Quảng Xả, Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum.

 

Đoàn chủ tọa Đại hội có: HT. Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực HĐTS, P.Văn phòng II Trung ương GHPGVN, HT. Thích Nguyên Phước, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, HT. Thích Viên Đạt, Ủy viên HĐTS, P.Trưởng Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định, HT. Thích Nguyên Chơn, Ủy viên HĐTS, P.Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, HT. Thích Như Quang, Ủy viên HĐTS, P.Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Bình Định, HT.Thích Trí Giác, P.Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Bình Định, HT.Thích Nguyên Khiết, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bình Định, HT.Thích Nguyên Huệ, Ủy viên Ban HDPT Trung ương, Trưởng Ban HDPT tỉnh Bình Định, HT.Thích Nguyên Đức, P.Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, TT.Thích Quảng Tuấn, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông.

Ban Kiểm soát Đại hội có: HT.Thích Trí Hải, P.Trưởng Ban Kiểm Soát Trung ương, Trưởng Ban Kiểm Soát tỉnh Bình Định, HT.Thích Giác Tần, P.Ban Kiểm Soát tỉnh Bình Định, ĐĐ.Thích Quảng Dũng, P.Trưởng Ban HDPT tỉnh Bình Định.

Ban Thư ký Đại hội có: ĐĐ.Thích Quảng Duy, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, ĐĐ.Thích Quảng Thái, Ủy viên Thư ký Ban Trị sự tỉnh Bình Định, ĐĐ.Thích Đồng Kim, P.Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trường TCPH Bình Định.

Quan khách chính quyền có Ông Phan Cao Thắng, P. Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, Ông Phan Phi Hổ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Định, Ông Võ Đình Thú, P.Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, Ông Đào Văn Xuân, P.Trưởng Ban Dân Văn Tỉnh Ủy, Ông Trịnh Xuân Long, P.Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định, Ông Trần Huy Giáp, P.Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, Ông Hồ Quang Thơm, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định, Bà Nguyễn Thị Đàng, P.Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định. Thành phố Quy Nhơn có Ông Nguyễn Tiến Dũng, P. Chủ tịch UBND Tp, Bà Trần Thị Như Hoa, Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN Tp, Ông Nguyễn Văn Quảnh, Trưởng phòng Nội vụ Tp, Ông Nguyên Văn Thảo, Trưởng Công an Tp. Quy Nhơn.

Về phía Tôn giáo bạn có Linh Mục Võ Tuấn, P.Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo VN tỉnh Bình Định, Phối sư Ngọc Soi Thanh, Phó Chưởng quản Hội thánh Cao đài Cầu kho Tam Quan, Giáo sư Thái Thanh Thanh, Thành viên Hội đồng Chưởng quản Cao đài Cầu kho Tam Quan. 

Cùng đông đủ chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn Thiền đức Ban Trị sự các Tỉnh, Thành lân cận, thành viên Ban Trị sự tỉnh và các Ban Trị sự huyện, Thị xã, Thành phố trong tỉnh về tham dự và sự hiện diện của Quí Đại biểu Tăng, Ni, Phật tử trong tỉnh trên 600 vị.

Đại hội trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ, cử hành nghi lễ chào Quốc kỳ, Phật kỳ và tưởng niệm chư Thánh tử đạo, Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc.

Diễn văn Khai mạc Đại hội, HT.Thích Nguyên Phước cho biết: Chặng đường 5 năm qua bằng tinh thần hòa hợp, đoàn kết và thống nhất ý chí, hành động, Ban Trị sự đã hoàn thành trách nhiệm trọng đại mà Đại hội V đã đề ra. Đó là việc sinh hoạt nhịp nhàng của các cấp Giáo hội từ tỉnh đến địa phương, duy trì và phát huy những truyền thống tốt đẹp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội. Các mặt hoạt động như : Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục Tăng Ni, Hướng dẫn Phật tử,Từ thiện Xã hội … xuyên suốt trong nhiệm kỳ V đã đạt được những thành tựu rất khả quan. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua tổ chức thành tựu hai Đại Giới đàn: ĐGĐ Kế Châu tổ chức năm 2013 và ĐGĐ Tâm Hoàn tổ chức đầu năm 2017 đã diễn ra vô cùng hoành tráng về hình thức lẫn nội dung, giới tử xuất gia cũng như tại gia phát tâm lãnh thọ giới pháp gần hai ngàn giới tử.           

Những thành quả tốt đẹp của nhiệm kỳ qua là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Trị sự, nhờ sự đoàn kết, hòa hợp chung sức chung lòng của toàn Ban Tri sự tỉnh và Ban Trị sự Huyện ,Thị xã, Thành phố cùng chư Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh đã nỗ lực cộng hành và đảm đương các Phật sự, nhất là nhờ sự ưu ái giúp đỡ về nhiều mặt của Quí Lãnh đạo chính quyền các cấp và các ban ngành hữu quan.

Trên tinh thần đoàn kết, ổn định và phát triển của Đại hội kỳ nầy cùng với sự ý thức trách nhiệm xây dựng Giáo hội tỉnh nhà trang nghiêm vững mạnh. Chúng ta hãy lắng nghe báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ V (1012-2017) với những thuận lợi, khó khăn và ưu khuyết điểm, đặc biệt là phương hướng nhiêm vụ của nhiệm kỳ VI (2017-2022). Để thực hiện được điều đó, Đại hội sẽ suy cử nhân sự Tân Ban Trị sự  nhiệm kỳ VI (2017-2022) có đầy đủ các tiêu chuẩn như Hiến chương của GHPGVN đã quy định “ Có uy tín, đạo đức, có năng lực hoạt động và hết lòng phục vụ Đạo pháp - Dân tộc”. Và suy tôn Hội đồng chứng minh Ban Trị sự để cùng chung sức vận hành Phật sự góp phần xây dựng ngôi nhà Phật giáo Bình Định luôn ổn định trang nghiêm và phát triển vững mạnh. Với những ý nghĩa quan trọng đó, Hòa thượng tuyên bố Khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Chúc mừng Đại hội, Ban Thường trực HĐTS, Ban Nghi lễ và Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN cùng UBND, UBMTTQVN và các Cơ quan, Ban, Ngành của tỉnh và thành phố Quy Nhơn đã tặng nhiều lẵng hoa. Nhân dịp nầy Trung ương Giáo hội đã trao tặng 12 bằng Tuyên dương Công đức, UBND tỉnh tặng 07 Bằng khen, Ủy Ban MTTQVN tỉnh tặng 05 Bằng khen và Ban Trị sự tỉnh cũng tặng Bằng tuyên dương công đức cho 12 Ban, Phân Ban trực thuộc Ban Trị sự và 11 cá nhân đã hoàn thành công tác Phật sự NK. V (2012 – 2017).

Đại đức Thích Quảng Duy, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự NK. V (2012 – 2017): Về công tác xây dựng và củng cố cấp cơ sở, BTS đã chỉ đạo tổ chức thành công  Đại hội Đại biệu Phật giáo cấp Huyện gồm: 01 Thành phố, 01 Thị xã, và 6 Huyện. Còn lại 3 huyện miền núi là Vĩnh Thạnh, Vân Canh và An Lão vì chưa đủ nhân sự nên chưa thành lập Giáo hội.

+ Tăng sự: Hiện nay tổng số Tăng Ni là 1.470 vị, gồm các giới phẩm: Tỳ kheo 565 vị; Tỳ kheo Ni 507 vị; Thức xoa 77 vị; Sa di 229 vị; Sa di Ni 92 vị. Trong đó Giáo phẩm: Hòa Thượng 20 vị; Thượng tọa 30 vị ; Ni Trưởng 08 vị; Ni sư 13 vị; Đại chúng 1391 vị. Trong số 1.470 chư Tăng Ni trong tỉnh đã có 960 vị được cấp Chứng nhận Tăng Ni.

+ Trong tỉnh hiện nay có 402 cơ sở Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường, đặc biệt có 01 cơ sở được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia; 01 cơ sở di tích văn hóa cấp tỉnh. Còn 110 cơ sở tự viện bị chiến tranh tàn phá đang được phục hồi. Có những cơ sở chưa đăng ký sinh hoạt trong hệ thống Giáo hội. Đã có 299 cơ sở được cấp khuôn dấu và đang trình xin công nhận 107 cơ sở.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức 02 Đại Giới đàn: Đại Giới đàn Kế Châu vào năm 2013 và Đại Giới Đàn Tâm Hoàn vào đầu năm 2017. Mỗi kỳ giới đàn đã truyền giới cho hàng ngàn giới tử xuất gia và tại gia. Đại giới đàn lần sau luôn đông hơn lần trước là nhờ Giới Đàn trang nghiêm và giới sư thanh tịnh. Mỗi năm trong toàn tỉnh đã có từ 10 đến 13 Đạo tràng An cư kiết hạ. Đến nay đã có 810 Tăng Ni có sổ An cư kiết hạ.

+ Thực hiện chỉ đạo của Ban Tăng sự Trung ương, năm 2016 Ban Trị sự đã thành lập Ban Kiểm Tăng gồm 19 thành viên do HT. Thích Nguyên Chơn làm Trưởng Ban .

+ Được sự chỉ đạo của Ban Trị sự tỉnh, Phân ban Ni giới tỉnh đã đi vào nề nếp và hoạt động hiệu quả, nhất là phương diện quản lý Ni giới  tương đối chặt chẽ.

+ Giáo dục Tăng Ni: Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhà trường đã đào tạo 2 khóa với hơn 400 Tăng Ni sinh tốt nghiệp. Hiện nay là Khoá VIII (2017 – 2020) có gần 300 Tăng Ni sinh đang theo học. Hiện nay Tăng Ni sinh đang tu học tại châu Á gồm: Tốt nghiệp Cử nhân Phật học tại Đài Loan 02 vị, đang theo học Phật học tại Đài Loan 02 vị. Tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học tại Ấn Độ 15 vị, tại trung quốc 03 vị, tại Đài Loan 03 vị, tại Thái Lan 01 vị. Đang theo học Phật học tại Ấn Độ 02 vị, tại Thái Lan 02 vị. Tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ 05 vị. Đang theo học Phật học tại Ấn Độ 06 vị, tại Thái Lan 01 vị.

+ Ban Hoằng pháp thường xuyên tổ chức các buổi họp định kỳ, thỉnh mời nhiều vị Tăng Ni trẻ thuyết giảng tại hơn 20 đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng niệm Phật, khóa tu một ngày an lạc. Tổ chức thuyết giảng vào các ngày Đại lễ như  Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán, các ngày Lễ vía Phật và Bồ tát, các khóa tu mùa hè, các hội thi giáo lý cấp huyện và tỉnh, giảng dạy các lớp giáo lý, tổ chức nhiều lễ hằng thuận. Mỗi năm Ban thực hiện các chương trình từ thiện hơn 200 triệu đồng và ấn tống pháp bảo gần 200 triệu đồng. Khóa tu sinh viên do Ban kết hợp với tổ đình Long Khánh tổ chức từ năm 2014 đến nay là 24 khóa thu hút rất nhiều sinh viên về tu tập. Đặc biệt Đại đứcTrưởng Ban đã có rất nhiều buổi thuyết giảng cho nhiều đối tượng khác nhau tại rất nhiều địa phương trên toàn quốc và đã có hơn 200 thời thuyết giảng trong chuyến hoằng pháp tại Úc Châu, Âu Châu, Canada, Nhật Bản và Mỹ quốc.

+ Hướng Dẫn Phật tử: Toàn tỉnh hiện nay có 40 đơn vị Gia đình Phật tử, có 310 Huynh trưởng và 3323 Đoàn sinh, có 03 Huynh trưởng cấp Tấn, 50 Huynh trưởng cấp Tín. Hiện nay có 18 Huynh trưởng đang theo dự lớp Bậc Lực (2016 – 2020) do Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT/TW tổ chức. Tổ chức 2 Khóa huấn luyện Huynh trưởng cấp II Huyền Trang vào năm 2011, 2015. Tham dự trại họp bạn Huynh trưởng toàn quốc tại Đại Tòng Lâm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Phú Yên.

Ngành Cư sĩ Phật tử tỉnh nhà phát triển mạnh, ngày càng có nhiều Đạo tràng tổ chức khóa tu thường xuyên và số lượng Thiện tín Phật tử tham gia ngày càng đông. Hiện nay, trên toàn tỉnh số lượng các Đạo tràng sinh hoạt tu học như sau: 27 Đạo tràng Bát Quan Trai; 58 Đạo tràng niệm Phật; 46 Đạo tràng đảnh lễ Ngũ Bách danh Quán Thế Âm; 3 Khóa tu Chánh Niệm; 1 Khóa tu Phật thất và 4 Lớp Giáo lý. Ngoài ra, còn có các Đạo tràng sinh hoạt thường xuyên như: Trì Chú Đại Bi, Pháp Hoa, Dược Sư, Địa Tạng, Vô Lượng Thọ v.v…

+ Số lượng Tín đồ Phật giáo toàn Tỉnh chiếm 70% dân số của Tỉnh, trong đó có 1.856 vị thọ Bồ Tát giới, 6.750 vị thọ Thập thiện giới. Đến nay Ban Hướng dẫn Phật tử đã cấp 4687 giấy chứng nhận Phật tử.

+ Ban nghi lễ Phật giáo Bình Định đã hoàn thành tốt Phật sự trong các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Thành đạo, Vía Quan Thế Âm v.v… Đặc biệt là Lễ Kỳ siêu chư Anh linh Anh hùng Liệt sĩ tại Núi Chéo, huyện Hoài Ân, Lễ Cung nghinh Xá Lợi Phật, Lễ An vị Tượng Đài Cụ Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành tại Tp. Quy Nhơn. Tổ chức các khóa học Nghi Lễ Phật giáo tại Tổ đình Long Khánh, chùa Minh Tịnh, chùa Tâm Ấn v.v… cho chư Tôn đức Tăng Ni hành giả An cư kiết hạ hằng năm. Tổ chức 02 lớp học Nghi lễ cơ bản cho 300 Thiện tín Phật tử về học và thực hành tại chùa Minh Tịnh.

+ Giáo hội Phật giáo Bình Định luôn quan tâm thực hiện một số mặt công tác về văn hóa trong các lĩnh vực. In hai lần ấn phẩm Danh mục Tự Viện Phật giáo tại Bình Định, Long Bích Kế Châu Thi liên tập, Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Đinh, Lê, Lý, Trần, Đại Đàn Dược sư thất châu đều do Hoà thượng Thích Viên Đạt biên soạn. Trong những tập sách này rất đượm chất liệu Phật giáo Bình Định suốt chặng đường lịch sử.

+ Trong 5 năm qua với vai trò trách nhiệm, Ban từ thiện Tỉnh  đã hoạt động tích cực và có hiệu quả. Ban đã nỗ lực kêu gọi vận động tài chánh, phẩm vật cứu trợ đồng bào bị thiên tai mưa bão, lũ lụt ở trong tỉnh và các tỉnh bạn, cứu trợ động đất sóng thần ở Nhật Bản. Vận động tài chánh và kết hợp với Trung tâm Mắt Bình Định tổ chức mổ mắt từ thiện cho bệnh nhân nghèo trong tỉnh, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo. Tổng số tiền là 3.300.000.000đ. Vào các dịp lễ, tổ chức đi thăm, tặng quà và tiền mặt tại các trung tâm, các bệnh viện với tổng số tiền trên 02 tỷ đồng. Chương trình Nồi cháo tình thương, cơm từ thiện của các chùa, Tịnh xá tổ chức với tổng số là 350.000.000đ. Tổ chức tiếp sức mùa thi hằng năm tại các Chùa trong tỉnh. Hoạt động từ thiện của các Ban Ngành trong nhiệm kỳ vừa qua lên đến hàng chục tỷ đồng.

+ Ban Pháp chế được thành lập vào năm 2012, Ban đã phối hợp chặc chẽ cùng các Ban Tăng sự, Kiểm Soát, Phân Ban Ni giới, Ban Trị sự các Huyện, Thị xã, Thành phố và Văn phòng Ban Trị sự tỉnh trong việc cơ cấu thành phần nhân sự các Ban, Ngành chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự tỉnh, xét duyệt tấn phong Giáo phẩm và xét duyệt nhân sự các Ban Trị sự cấp huyện nhằm tạo sự ổn định trong tổ chức. Tham mưu, góp ý cho Ban Trị sự Tỉnh trong công tác giải quyết các khiếu nại liên quan đến Tăng Ni và các Tự viện, Tịnh xá.

+ Ban Thông tin truyền thông tích cực trau giồi kỷ năng và nghiệp vụ để phản ảnh trung thực, đầy đủ các mặt sinh hoạt của Giáo hội, Phật sự của Ban Trị sự các cấp. Cập nhật tin tức, hình ảnh hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà như:  Phật Đản, Vu Lan, Đại hội Phật giáo tại các địa phương, các Lễ hội, v.v… Tham dự đầy đủ các Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tin Truyền thông do Trung ương tổ chức để nâng cao kiến thức, kỷ năng. Trong 6 năm qua Ban Thông tin Truyền thông đã duy trì và phát huy trang web Phật giáo Bình Định, đã đăng hàng nghìn tin bài và hình ảnh lên trang web, có hơn một triệu lượt người truy cập.

+ Ban Kiểm soát từng bước tăng cường hiệu năng làm việc của các thành viên trong ban mang tính chuyên nghiệp, chuyên môn cao. Nắm vững nội dung Hiến chương GHPGVN, Qui chế, Nội qui các Ban, Ngành giúp Thành viên Ban Trị sự thực hiện đúng theo nguyên tắc qui định.

+ Ban Kinh tế đã cố gắng vận động nguồn tài chánh chủ yếu là vận động từ Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử và các Doanh nghiệp, Doanh nhân hảo tâm trong tỉnh để đáp ứng một phần cho các nhu cầu hoạt động Phật sự của Ban Trị sự tỉnh.

Thay mặt Ban Thư ký Đại đức Thích Nhuận Trí trình bày phương hương hoạt động của Ban Trị sự NK. VI (2017 – 2022)

+ Kế thừa và phát huy truyền thống hòa hợp, đoàn kết, trên tinh thần thống nhất ý chí và hành động từ các sinh hoạt, các hoạt động Phật sự chung của giáo hội, trên nền tảng lục hòa, phụng sự, và trách nhiệm để tạo nên nội lực của giáo hội tỉnh nhà.

+ Tổ chức và thực hiện các hoạt động Phật sự đúng theo hiến chương, phổ biến, triển khai các nội quy, quy chế mới của của Giáo hội, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa VIII và Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

+ Chỉ đạo và hướng dẫn các Chuyên ban trực thuộc Ban Trị sự tiến hành cơ cấu nhân sự có năng lực, tâm huyết và đạo hạnh, đề ra các chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới thật cụ thể và khoa học, tạo sinh khí và diện mạo mới cho các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố hệ thống hóa công tác phân nhiệm và hành chánh văn phòng, đề xuất và hỗ trợ các hoạt động Phật sự thiết thực, cụ thể, hiệu quả, phù hợp với tình hình và nhu cầu tại mỗi địa phương.

+ Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với Chính quyền các cấp để phối hợp thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, xã hội, giải quyết những vấn đề tôn giáo liên hệ đến pháp lý, góp phần tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

+ Cùng một số nhiệm vụ và định hướng Phật sự của các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự như: Ban Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hoằng pháp, Nghi Lễ, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Kinh tế tài chánh, Từ thiện xã hội, Pháp chế, Kiểm soát và Thông tin Truyền thông.

+ Các biện pháp thực hiện: 1. Chú trọng và ưu tiên việc hoàn thiện khung nhân sự, nhất là các vị lãnh đạo và các vị trưởng đầu ngành. Đề cao tính kỷ cương, trách nhiệm và tinh thần tôn trọng tập thể của mỗi thành viên trong tổ chức Giáo hội; 2. Thực hiện nghiêm túc các hoạt động Phật sự tỉnh nhà dựa trên Hiến chương, Nội quy, Quy chế các Ban, Ngành, Viện, Nghị quyết và chương trình hoạt động nhiệm kỳ VIII của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà.; 3. Có định hướng cụ thể và triển khai kế hoạch hoạt động theo từng quý, từng năm; 4. Đề cao tinh thần ý thức trách nhiệm đối với những chương trình hoạt động Phật sự đã đề ra, chủ động và sáng suốt nắm bắt tình hình để giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả.

 

Đến đây nhiệm vụ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định NK. 2012 – 2017 đã mãn. Thay mặt toàn Ban Trị sự, HT. Thích Nguyên Phước tuyên bố mãn nhiệm kỳ và thành kính niệm ân Cố HT. Thích Phước Thành, Cố HT. Thích Mật Hạnh và Cố HT.Thích Thiện Nhơn cùng chư Tôn Hòa Thượng đã viên tịch qua các nhiệm kỳ đã cống hiến trọn đời cho Đạo pháp nói chung và Phật giáo Bình Định nói riêng. Tiếp sau đó HT. Thích Viên Đạt trình danh sách nhân sự NK. VI (2017 – 2022) gồm: Hội đồng Chứng minh 05 Thành viên; Ban Trị sự 53 Thành viên. Trong đó Ban Thường trực Ban Trị sự là 29 Thành viên do Hòa Thượng Thích Nguyên Phước làm Trưởng Ban Trị sự.

 

HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN lấy ý kiến toàn thể Đại biểu trong Đại hội về thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2017-2022. Toàn thể Đại biểu biểu quyết thống nhất 100/100 danh sách nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022 là 53 thành viên.

Tân Ban Trị sự ra mắt và HT. Thích Nguyên Phước đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội: Quyết tâm thực hiện chủ đề của Đại hội kỳ nầy là Đoàn kết - Ổn định và phát triển. Nguyên kế thừa truyền thống từ bi hỷ xả và lục hòa cọng trụ của các bậc tiền nhân để xây dựng Phật giáo Bình Định ngày càng quang huy, Hòa thượng mong muốn Trung ương Giáo hội, quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền và cơ quan, Ban Ngành quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ để các hoạt động Phật sự được hanh thông và thành tựu, góp phần cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017-2022) hoàn thành tốt công tác Phật sự trong nhiệm kỳ tới.

Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Định, Ông Phan Cao Thắng phát biểu chúc mừng Đại hội. Ông ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động Phật sự trong thời gian qua của BTS Phật giáo tỉnh. Những thành quả đó là rất đáng tự hào, khẳng định sức mạnh và trí tuệ của mỗi Thành viên Ban Trị sự tỉnh nhà. Ông tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự sẽ tiếp tục lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà đoàn kết hòa hợp và ổn định để phát triển, tiếp nối bước đường hoằng pháp lợi sinh, tốt đời đẹp đạo. Luôn luôn thực hiện phương châm Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Coi đây là nhiệm vụ tiên phong đưa đạo Phật đi vào cuộc đời, qua đó phát huy tinh thần hộ quốc an dân, cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước và tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Thay mặt Hội đồng Chứng minh Đại hội, HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ. Ngài nói Bình Định là mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra những bậc hiền tài, Phật giáo Bình Định là một trong các tỉnh tiêu biểu cho khu vực Trung bộ. Sau giải phóng nhà nước sáp nhập hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định thành tỉnh Nghĩa Bình nên từ năm 1982 – 1987 và 1987 – 1992 hai nhiệm kỳ nầy thuộc về Phật giáo tỉnh Nghĩa Bình. Sau đó nhà nước chia tỉnh nên nhiệm kỳ 1992 – 1997 là nhiệm kỳ đầu tiên của Phật giáo Bình Định. Từ đó đến nay trải qua 05 nhiệm kỳ và lần nầy là nhiệm kỳ VI (2017 – 2022). Trong những năm qua, Phật giáo tỉnh Bình Định đã có những bước phát triển rõ rệt về tổ chức cũng như hoạt động Phật sự. Thành tựu đó khẳng định truyền thống đoàn kết hòa hợp, vì Phật sự chung, vì sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà và đó cúng chính là năng lượng để hoàn thành công tác Phật sự trong nhiệm kỳ V vừa qua. Hòa thượng hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự NK. V và phương hướng nhiệm vụ của NK. VI. Hòa Thượng mong muốn Quí Hòa Thượng lên hàng chứng minh trong nhiệm kỳ nầy hày hoan hỷ đồng hành cùng tân Ban Trị sự cùng Hòa Thượng Trưởng Ban trong tất cả công tác Phật sự để giúp đỡ cho Tân Ban Trị sự hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt là việc cơ cấu thành phân nhân sự cho các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự, mỗi Ban là 37 vị để cùng nhau thức hiện phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, HT. Thích Nguyên Phước thành tâm cảm niệm ân đức của Hòa thượng Chủ tịch đã ban cho lời đạo từ vô cùng sâu sắc, đây là bài học kinh nghiêm quí giá để tân Ban Trị sự làm hành trang trên bước đường thừa hành Phật sự. Hòa Thượng thành kính tri ân và cầu chúc Hòa Thượng chủ tịch phước trí nhị nghiêm, đạo thọ miên trường, chúng sanh dị độ.

Hòa Thượng Thích Viên Đạt, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thành kính tri ân Hòa Thượng Chủ tịch và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã quang lâm chứng minh, chỉ đạo cho Đại hội được thành tựu viên mãn. Xin chân thành tri ân chư Tôn Giáo phẩm Ban Trị sự các tỉnh lân cận,  chân thành cảm ơn quí vị Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các Ban, Ngành liên quan của tỉnh, Quí vị lãnh đạo Thành phố Quy Nhơn, cảm ơn quí Đại biểu đã về tham dự Đại hội đông đủ, các cơ quan truyền thông, báo Giác Ngộ, Báo Bình Định, Đài Truyền thanh, Truyền hình Bình Định, nhiếp ảnh, quay phim, cùng tất cả chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham gia Ban Tổ chức Đại hội. Kính chúc Quí Liệt vị thân tâm thường an lạc.

Ban Tổ chức Đại hội chân thành cảm tạ các lẵng hoa, quà tặng, điện chúc mừng Đại hội của Quí liệt vị và tất cả các giới đã gởi về Đại hội, nhất là sự hiện diện của chư vị khách quí trong thời gian diễn ra Đại hội. Hòa Thượng tuyên bố bế mạc Đại Hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ VI, NK. 2017 – 2022 vào lúc 11g30 cùng ngày.

 

( Ban Thông Tin Truyền Thông )
TIN LIÊN QUAN 

THƯ MỜI: Đại Lễ Tưởng niệm lần thứ 709 Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Ngày: 17/12/2017

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp triển khai Phật sự.

Ngày: 15/12/2017

 Thiện Hải

Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bình Định họp hiệp thương nhân sự NK. 2017 - 2022

Ngày: 05/12/2017

Thiện Hải

Lễ Cầu siêu chư Hương linh nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Ngày: 04/12/2017

 Thiện Hải

TĐ. Long Khánh Khai Pháp hội Địa Tạng - Kỳ siêu Bạt độ chư Hương linh Sản nạn Thai nhi vô danh.

Ngày: 01/12/2017

Thiện Hải

Hội nghị Sơ kết công tác Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày: 01/12/2017

Thiện Hải 

Khóa tu sinh viên lần thứ 26

Ngày: 28/11/2017

Thiện Hải

Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngày: 24/11/2017

Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định NK. 2017 – 2022 họp triển khai Phật sự.

Ngày: 18/11/2017

Thiện Hải

Khóa tu Sinh viên lần thứ 25

Ngày: 30/10/2017

Thiện Hải 

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội hướng đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

Ngày: 17/10/2017

Hạnh Chơn

Buổi Gặp mặt Chức sắc tiêu biểu các Tôn giáo trong tỉnh Bình Định năm 2017.

Ngày: 10/10/2017

 Thiện Hải

Phân Ban Cư sĩ Phật tử tỉnh Bình Định tổ chứcLễ Hiệp kỵ cầu siêu Chư Hương linh Hội viên.

Ngày: 19/09/2017

Thiện Hải

Chiếu phim “Về phía mặt trời” tại Bình Định

Ngày: 17/09/2017

Tin: Hạnh Chơn

Ảnh: Vạn Phúc

Phiên họp Trù bị - Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017 – 2022).

Ngày: 14/09/2017

Thiện Hải

 

An Nhơn: Lễ Tự tứ, Mãn hạ và Đại lễ Vu Lan tại chùa Thiên An

Ngày: 12/09/2017

Vạn Dũng

 

Tp. Quy Nhơn: Lễ Vu Lan Thắng hội và Bông hồng cài áo tại Tổ đình Long Khánh.

Ngày: 10/09/2017

Thiện Hải

Lễ Cúng dường Trai Tăng - Vu Lan Báo hiếu tại Đạo tràng An cư Kiết hạ Tổ đình Long Khánh.

Ngày: 07/09/2017

Thiện Hải

Lễ Vu Lan Thắng Hội PL. 2561 – 2017 tại chùa Hiển Nam, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 07/09/2017

Thiện Hải

Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Tịnh xá Bửu Minh - Tp. Quy Nhơn

Ngày: 06/09/2017

Thiện Hải.

Lễ Cúng dường Trai tăng – Tự tứ mãn hạ tại Trụ xứ An cư chùa Liên Hoa.

Ngày: 06/09/2017

Thiện Hải.

Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn họp mở rộng.

Ngày: 28/08/2017

Thiện Hải

Khóa tu Sinh viên lần thứ 24

Ngày: 28/08/2017

Thiện Hải

Chùa Hải Long tổ chức Lễ Chú nguyện rót đồng tôn tạo Tượng Phật tại Tp. Huế.

Ngày: 23/08/2017

Thiện Hải

THÔNG BÁO “V/v Đại biểu vân tập tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tinh Bình Định Lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày: 21/08/2017

Chương trình Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ VI NK 2017 - 2022

Ngày: 21/08/2017

Ban Trị sự họp ổn định việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định NK. 2017 – 2022.

Ngày: 20/08/2017

Thiện Hải

Tp. Quy Nhơn: Chùa Hải Long phát quà cho học sinh nhân dịp năm học mới 2017 – 2018.

Ngày: 20/08/2017

Thiện Hải

Khóa tu sinh viên lần thứ 23 – hè 2017 – Chủ đề: LÀM CHỦ VẬN MỆNH

Ngày: 02/08/2017

Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định thăm Trú xứ An cư Kiết hạ.

Ngày: 30/07/2017

Thiện Hải

Phật tử Cúng dường và hành trì tu tập trong mùa An cư Kiết hạ

Ngày: 26/07/2017

 Thiện Hải

Ban Trị sự họp thảo luận công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định NK. 2017 – 2022.

Ngày: 19/07/2017

Thiện Hải

Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo

Ngày: 15/07/2017

Hạnh Chơn 

Tưởng niệm ngày Vía Đức Bồ tát Quan Thế Âm Thành Đạo 19.6 Âm lịch.

Ngày: 15/07/2017

Thiện Hải

An cư Kiết hạ PL. 2561 – 2017 tại Bình Định

Ngày: 12/07/2017

Thiện Hải 

Lễ Bố tát cho hai chúng – Thập thiện và Bồ tát tại gia.

Ngày: 11/07/2017

 Thiện Hải

Thông báo nhận Chứng điệp

Ngày: 10/07/2017

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định hiệp thương nhân sự NK. 2017 – 2022 lần thứ 3.

Ngày: 05/07/2017

Thiện Hải

Hội thảo “Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện”.

Ngày: 18/06/2017

Thiện Hải 

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp thường kỳ.

Ngày: 07/06/2017

Thiện Hải

Lễ Phát động hưởng ứng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày: 07/06/2017

Thiện Hải

Tịnh Xá Ngọc Duyên Trao Tặng Nhà Tình Thương

Ngày: 04/06/2017

Giác Phước

Phật học viện Viên Quang ( Đài Loan) viếng thăm trường Trung cấp Phật học Bình Định

Ngày: 30/05/2017

Minh Từ 

Khóa tu Sinh viên - lần thứ 22.

Ngày: 23/05/2017

Thiện Hải

Lễ Hoàn Kinh và đêm văn nghệ chúc mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2561 thành tựu viên mãn.

Ngày: 13/05/2017

Thiện Hải

Hoằng pháp trong Tuần lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 12/05/2017

Thiện Hải

Lễ An vị Tượng Đài Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành – Cầu Quốc thái Dân an – Tôn vinh Anh hùng Liệt sĩ và Đồng bào hy sinh cho Tổ quốc.

Ngày: 12/05/2017

Thiện Hải

Tp. Quy Nhơn: Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 tại Lễ đài chính của Ban Trị sự Phật giáo Tp

Ngày: 11/05/2017

Thiện Hải 

Phật giáo Bình Định Trang trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – DL. 2017.

Ngày: 10/05/2017

Thiện Hải

Tọa đàm về Đạo Phật và Môi trường trong Tuần lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 10/05/2017

Thiện Hải

Huyện Phù Cát: Tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2561 - 2017

Ngày: 10/05/2017

Nhuận Thành 

Phái đoàn Tỉnh Ủy - Tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2561

Ngày: 10/05/2017

Thiện Hải 

Huyện Hoài Ân: Tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2561 - 2017

Ngày: 10/05/2017

Hồng Lý 

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân Đại Lễ Phật Đản PL. 2561

Ngày: 09/05/2017

Thiện Hải

Ban Từ thiện phát gạo cho người nghèo nhân dịp Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 08/05/2017

Thiện Hải

Lễ Khai Kinh Khánh Đản và Tắm Phật tại chùa Liên Hoa, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 08/05/2017

Thiện Hải

Đoàn Ủy Ban MTTQVN tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 08/05/2017

Thiện Hải

Lễ Khai Kinh Khánh Đản, Lễ Tắm Phật và Thuyết pháp tại chùa Giáo Hội Phật giáo tỉnh Bình Định.

Ngày: 05/05/2017

Thiện Hải

Gặp mặt Chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – 2017.

Ngày: 05/05/2017

Thiện Hải

Triển khai kế hoạch Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 tại các Ban trực thuộc Ban Trị sự tỉnh.

Ngày: 02/05/2017

Thiện Hải

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2561 - DL.2017

Ngày: 02/05/2017

Chương trình Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 - DL. 2017

Ngày: 27/04/2017

Khóa tu Sinh viên chủ đề “Xây dựng tình huynh đệ”

Ngày: 26/04/2017

Thiện Hải

Phân Ban Ni Giới tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị tổng kết Đại Giới Đàn Tâm Hoàn (Giới Đàn ni) – 2017

Ngày: 25/04/2017

Quảng Phước

Phật giáo Bình Định tổng kết Đại Giới đàn Tâm Hoàn và triển khai công tác tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2561.

Ngày: 23/04/2017

Thiện Hải

Tu viện Nguyên Thiều: Lễ Tiểu tường Cố Hòa thượng Thích Quảng Bửu

Ngày: 22/04/2017

Thiện Hải

Giỗ Tổ Khai sơn và Đặt đá khởi công đại trùng tu chùa Hội Phước.

Ngày: 21/04/2017

Thiện Hải

Huyện Tuy Phước: Lễ tưởng niệm Húy kỵ Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn , Viện chủ Tổ Đình Thiên Đức

Ngày: 08/04/2017

Thiện Hải 

MÔT SỐ HÌNH ẢNH LỄ BẾ MẠC

Ngày: 07/04/2017

 Ảnh: Vạn Phúc

Bế mạc Đại Giới đàn Tâm Hoàn - Bình Định 2017

Ngày: 05/04/2017

                                                                                                                                                                  Thiện Hải

Diễn tiến Đại Giới đàn Tâm Hoàn – Bình Định 2017.

Ngày: 02/04/2017

Thiện Hải 

Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Tâm Hoàn - Bình Định 2017

Ngày: 02/04/2017

                                              Thiện Hải

 

Khóa tu sinh viên lần thứ 20

Ngày: 01/04/2017

Tin:Đồng Thành (Phổ Quang)

Ảnh: Ngọc Hiếu

 

Không khí Đại Giới đàn Tâm Hoàn – Bình Định 2017 trước ngày khai mạc.

Ngày: 30/03/2017

Thiện Hải 

Lễ Bổ nhiệm Trú trì và Đặt đá xây dựng Tượng đài Quan Thế Âm tại chùa Thanh Phước trên Đảo Nhơn Châu.

Ngày: 27/03/2017

Thiện Hải

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp chuẩn bị Khai mạc Đại Giới đàn Tâm Hoàn.

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Danh sách Giới tử không đủ điều kiện thọ giới Đại giới đàn Tâm Hoàn 2017

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Văn lập Ban Kiến Đàn Đại giới đàn Tâm Hoàn 2017

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Chức sự Đạo tràng Đại giới đàn Tâm Hoàn 2017

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Tâm Hoàn 2017

Ngày: 23/03/2017

Thiện Hải 

Huyện Tuy Phước: Chùa Tịnh Quang rót đồng đúc Đại Hồng chung và Đặt Đá xây dựng nhà Đông.

Ngày: 16/03/2017

 Thiện Hải

Thông tư Qui định vân tập giới tử Đại giới đàn Tâm Hoàn Bình Định 2017

Ngày: 04/03/2017

 

 

Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Tâm Hoàn kiện toàn công tác tổ chức.

Ngày: 04/03/2017

Thiện Hải

Thông báo tuyển sinh Khóa VIII (2017-2020) Trường TCPH Bình Định

Ngày: 02/03/2017

 

 

Huyện Phù Cát: Lễ Đặt đá khởi công xây dựng chùa Linh Thắng.

Ngày: 26/02/2017

 Thiện Hải

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp triển khai công tác chuẩn bị cho Đại Giới Đàn Tâm Hoàn.

Ngày: 24/02/2017

Thiện Hải

Chương trình Đại Giới Đàn Tâm Hoàn, Bình Định 2017

Ngày: 21/02/2017

 

 

Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Định họp mở rộng.

Ngày: 19/02/2017

 Thiện Hải

Lễ Khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Liên Hoa.

Ngày: 18/02/2017

Thiện Hải

Hình ảnh Lễ Khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Liên Hoa ngày 18

Ngày: 18/02/2017

 HHHH

Cư sĩ Phật tử Bình Định tổ chức Lễ Cầu an Tân niên Đinh Dậu – 2017.

Ngày: 16/02/2017

Thiện Hải

Tổ đình Minh Tịnh Khai khóa tu Niệm Phật đầu năm Đinh Dậu – 2017.

Ngày: 15/02/2017

Thiện Hải

Huyện Tuy Phước – Đàn tràng Chẩn tế cầu quốc thái dân an tại Tổ đình Thiên Đức.

Ngày: 14/02/2017

 Thiện Hải

Huyện Tuy Phước: Lễ Khánh thành chùa Vân Sơn.

Ngày: 08/02/2017

Thiện Hải

Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp mặt đầu xuân Đinh Dậu

Ngày: 08/02/2017

Thiện Hải 

Sắc Xuân tại ngôi Chùa vùng biển đảo.

Ngày: 08/02/2017

Thiện Hải

TP. Quy Nhơn: Chùa Phổ Minh khai khóa tu và dâng sớ cầu an đầu năm Đinh Dậu.

Ngày: 06/02/2017

Thiện Hải

Tăng Ni sinh Khóa VII, Trường TCPH Bình Định lễ Tổ và khánh tuế chư Tôn túc nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017

Ngày: 03/02/2017

Ban Từ thiện Phật giáo Bình Định Sưởi Ấm Tình Xuân với bà con bệnh tật và đồng bào dân tộc vùng sâu.

Ngày: 25/01/2017

Thiện Hải

An Nhơn: Hoạt động từ thiện Xuân Đinh Dậu của chùa Thiên An

Ngày: 24/01/2017

Chân Nguyên

Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Định tổng kết Phật sự năm 2016.

Ngày: 23/01/2017

Thiện Hải

BTS GHPGVN Thị Xã An Nhơn kết hợp Tịnh Xá Ngọc Duyên phát quà từ thiện xuân Đinh Dậu

Ngày: 22/01/2017

Thích Giác Phước 

Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni HPKS Tỉnh Bình Định

Ngày: 22/01/2017

 Thích Giác Phước

400 xuất quà đến với bà con vùng lũ Trung Bình và Đại Hào, xã Cát Nhơn, Phù Cát.

Ngày: 22/01/2017

Thiện Hải

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Bình Định phát quà Đỏ lửa mùa xuân Đinh Dậu.

Ngày: 22/01/2017

Phật giáo Thành phố Quy Nhơn tổng kết Phật sự 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ 2017.

Ngày: 14/01/2017

 Thiện Hải

Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Bình Định cứu trợ lũ lụt đợt II.

Ngày: 13/01/2017

Thiện Hải

Đạo tràng Niệm Phật chùa Liên Hoa và chùa Tịnh Quang tổng kết cuối năm.

Ngày: 12/01/2017

 Thiện Hải

Đoàn chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử Hệ phái Khất sĩ GHPGVN cứu trợ lũ lụt Miền Trung.

Ngày: 09/01/2017

Thiện Hải 

Phật giáo tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự 2016 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2017.

Ngày: 08/01/2017

Thiện Hải

Hội nghị chuyên đề về Dự án Trung tâm Văn hóa - Tâm linh - Hoằng pháp.

Ngày: 02/01/2017

Thiện Hải

Đoàn Từ thiện Tổ Đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn cứu trợ lũ lụt.

Ngày: 02/01/2017

Thiện Hải

Huyện Hoài Nhơn: Lễ Bổ nhiệm Trụ trì Tổ đình Thắng Quang.

Ngày: 20/12/2016

Thiện Hải

Huyện Phù Cát: Lễ Bổ nhiệm Trụ trì Tổ đình Long Đức.

Ngày: 12/12/2016

 Thiện Hải

Khóa tu lần thứ 18 với chủ đề: “Có không giữ, mất đừng tìm”

Ngày: 28/11/2016

Thiện Hải

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp thảo luận công tác tổ chức Đại Giới đàn Tâm Hoàn.

Ngày: 26/11/2016

Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định kính viếng Giác linh và dự Lễ Tưởng niệm, Phụng tống Kim quan HT.Thích Thiện Bình nhập Bảo tháp.

Ngày: 25/11/2016

Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và Ban Giám hiệu Trường TCPH Bình Định kính viếng Tang lễ HT.Thích Chơn Thiện.

Ngày: 18/11/2016

 Thiện Hải

Tp. Quy Nhơn: Đàn tràng - Pháp hội Địa Tạng kỳ siêu bạt độ chư Hương linh sản nạn thai nhi tại Tổ đình Long Khánh.

Ngày: 13/11/2016

Thiện Hải

Khóa tu Sinh viên lần thứ 17.

Ngày: 03/11/2016

Thiện Hải

Phật giáo Bình Định chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày: 29/10/2016

Thiện Hải

Cung nghinh và chiêm bái Tượng Phật Ngọc Hòa bình Thế giới tại chùa Thiên Hưng, thị xã An Nhơn.

Ngày: 22/10/2016

Thiện Hải 

Hành trì Ngũ bách danh Quan Thế Âm Bồ Tát

Ngày: 21/10/2016

Thiện Hải 

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Phù Mỹ thành công tốt đẹp.

Ngày: 06/10/2016

Thiện Hải 

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp phổ biến Phật sự.

Ngày: 06/10/2016

Thiện Hải

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng cho Chức săc các Tôn giáo.

Ngày: 30/09/2016

Thiện Hải

Khóa tu Sinh viên khởi sắc sau ngày Khai giảng năm học mới.

Ngày: 28/09/2016

Thiện Hải 

Thành phố Quy Nhơn: Lễ Bổ nhiệm Trú trì và Đặt đá xây dựng chùa Linh Sơn (chùa Phật Lồi).

Ngày: 18/09/2016

Thiện Hải 

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp thường kỳ.

Ngày: 12/09/2016

Thiện Hải

Chư Tôn đức Bình Định hành đạo tại Tp. HCM về quê phát quà từ thiện.

Ngày: 11/09/2016

Thiện Hải 

Huyện Hoài Ân: Lễ Bổ nhiệm Trú trì chùa Bình Sơn.

Ngày: 10/09/2016

Thiện Hải

 

Trường TCPH Bình Định long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm năm thứ 2 & Khai giảng năm thứ 3, khóa VII (2014 - 2017)

Ngày: 06/09/2016

Minh Toàn

Lễ Hằng thuận tại Tổ đình Minh Tịnh, Tp. Quy Nhơn

Ngày: 02/09/2016

Hạnh Đắc 

Cư sĩ Phật tử Bình Định tổ chức Lễ Hiệp kỵ cầu siêu thường niên.

Ngày: 02/09/2016

Thiện Hải 

Lễ Hằng thuận tại chùa Hiển Nam, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 28/08/2016

Thiện Hải 

Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định.

Ngày: 25/08/2016

Thiện Hải 

Huyện Phù Mỹ: Lễ Bổ nhiệm kiêm nhiệm Trú trì chùa Tịnh Quang.

Ngày: 25/08/2016

 Thiện Hải

Lễ Vu Lan Báo hiếu và Bông hồng cài áo tại Tổ đình Long Khánh, Tp.Quy Nhơn.

Ngày: 23/08/2016

Thiện Hải 

Huyện Tuy Phước: Lễ Vu Lan và Húy kỵ Tổ Khai sơn chùa Tịnh Quang

Ngày: 20/08/2016

Thiện Hải 

Thuyết pháp Ý nghĩa Vu Lan Bồn và Báo hiếu Phụ mẫu ân.

Ngày: 20/08/2016

Thiện Hải 

Chùa Tường Quang, Tp.Quy Nhơn tổ chức Tiệc Buffet chay nhân Đại Lễ Vu Lan PL. 2560.

Ngày: 15/08/2016

Thiện Hải 

LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI TỊNH XÁ BỬU MINH – TP. QUY NHƠN

Ngày: 15/08/2016

Thiện Hải 

Đại Đàn tràng Trai tăng – Chẩn tế tại chùa Giác Hải, xã Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 09/08/2016

Thiện Hải 

Tp. Quy Nhơn: Chùa Hải Long phát quà cho học sinh.

Ngày: 01/08/2016

Thiện Hải 

Cư sĩ Phật tử Bình Định cúng dường An cư kiết hạ PL. 2560.

Ngày: 01/08/2016

Thiện Hải 

Huyện Tuy Phước: Đạo tràng Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm chùa Bích Nam.

Ngày: 23/07/2016

Thiện Hải 

Tp. Quy Nhơn: Lễ Hoa đăng tưởng niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Liên Hoa.

Ngày: 23/07/2016

Thiện Hải 

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày: 20/07/2016

Thiện Hải 

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định thăm Trú xứ An cư Kiết hạ PL. 2560

Ngày: 14/07/2016

Thiện Hải 

Huyện Phù Mỹ: Lễ Rót đồng đúc tượng Phật tại Tổ đình Thiên Phước.

Ngày: 14/07/2016

Thiện Hải 

Tịnh nghiệp Đạo tràng An cư kiết hạ Tổ đình Thiên Đức hành pháp bố tát định kỳ.

Ngày: 04/07/2016

Thiện Hải 

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp thường kỳ.

Ngày: 01/07/2016

Thiện Hải 

Phật giáo Thị xã An Nhơn tổ chức Đại hội NK. 2016 - 2021.

Ngày: 24/06/2016

Thiện Hải 

Thực hành pháp an cư theo lời Phật dạy

Ngày: 14/06/2016

Hạnh Chơn

Trường TCPH Bình Định tổ chức khám chữa bệnh cho Tăng Ni sinh

Ngày: 06/06/2016

Họp tổng kết Đại Lễ Phật Đản PL. 2560 – DL. 2016.

Ngày: 02/06/2016

Thiện Hải

An Nhơn: Đại Lễ Phật Đản PL 2560 tại chùa Thiên An

Ngày: 01/06/2016

Thông Đạt

Phù Mỹ: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 25/05/2016

Phong Thuận

Hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định trong tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560 – DL. 2016 .

Ngày: 24/05/2016

Thiện Hải 

Hoài Ân: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560

Ngày: 23/05/2016

 Hồng Lý

Lễ Tắm Phật tại Chùa Liên Hoa Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 22/05/2016

Thiện Hải

Tuy Phước: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 22/05/2016

Hữu Thông

Huyện Tuy Phước - Tổ đình Thiên Đức long trọng cử hành Đại Lễ Kính Mừng Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 22/05/2016

Thiện Hải

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân Đại Lễ Phật Đản PL. 2560

Ngày: 21/05/2016

Thiện Hải

Tp. Quy Nhơn: Ban Trị sự GHPGVN .TP Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 21/05/2016

 Thiện Hải

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định Trang trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản PL. 2560 – DL. 2016.

Ngày: 21/05/2016

Thiện Hải

Buổi Tọa đàm về những sự kiện lịch sử Đản sanh và cuộc đời của Đức Phật.

Ngày: 20/05/2016

Thiện Hải

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 20/05/2016

Thiện Hải

Đoàn Ủy Ban MTTQVN Tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2560

Ngày: 20/05/2016

Thiện Hải

Phù Cát: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tổ chức tuần lễ Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 20/05/2016

Nhuận Thành

Lễ Khai Kinh Khánh Đản, thuyết pháp và Lễ Tắm Phật tại Lễ Đài chính của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định.

Ngày: 18/05/2016

Tin: Thiện Hải, Ảnh: Phạm Văn Chai

Tp. Quy Nhơn: Gặp mặt các vị chức sắc Phật giáo nhân Đại Lễ Phật Đản PL. 2560.

Ngày: 17/05/2016

Thiện Hải

TƯỞNG NIỆM HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG BỬU (1944 - 2016)

Ngày: 09/05/2016

Thích Giác Tâm 

Lễ Truy niệm và Cung tống Kim quan Cố Hòa Thượng Thích Quảng Bửu nhập tháp.

Ngày: 05/05/2016

Thiện Hải 

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định kính viếng Giác linh Hòa thượng Thích Quảng Bửu.

Ngày: 03/05/2016

Thiện Hải

Chương trình Tang lễ cố Hòa Thượng Thích Quảng Bửu Trú trì Tu Viện Nguyên Thiều

Ngày: 01/05/2016

Lễ Tưởng niệm Cố Hòa Thượng húy Tâm Hoàn, hiệu Huệ Long và Khánh tạ Tây đường Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn.

Ngày: 12/04/2016

Thiện Hải

Sơ lược Tiểu sử Cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Huyền

Ngày: 29/07/2014

TIN MỚI CẬP NHẬT

  Trường cũ tình xưa (26/09/2017)
  CHIẾC NHẠN LƯNG TRỜI (21/04/2017)

  BẬC THẦY KHẢ KÍNH (19/04/2017)

  Bùi ngùi nhớ thầy!! (19/04/2017)

  CẢM NIỆM ÂN SƯ (19/04/2017)

Video / AudioVui lòng download FLV Player để mở video trên trang này

SỰ KIỆN QUA ẢNH

...

Trực tuyến:
   Lượt truy cập: