PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI

Ngày: 17/07/2016

Trích đăng từ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam 

Xem tiếp 

Ngày: 20/09/2015

 Tôi nhớ rõ lời Đức Phật dạy: “Toàn bị người chê cả, hay toàn được người khen cả; là điều quá khứ chưa từng có, hiện tại tìm không ra, và vị lai cũng không dễ gì thấy được!” (PC.228 - Phẩm Kodhavaggo)

Xem tiếp 

Ngày: 15/06/2015

Xem tiếp 

Ngày: 18/04/2012

Xem tiếp 

Ngày: 01/09/2011

Xem tiếp 

Khảo sát về tín niệm cúng sao giải hạn

Ngày: 17/07/2016

Trích đăng từ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam 

Học nhận lỗi

Ngày: 20/09/2015

 Tôi nhớ rõ lời Đức Phật dạy: “Toàn bị người chê cả, hay toàn được người khen cả; là điều quá khứ chưa từng có, hiện tại tìm không ra, và vị lai cũng không dễ gì thấy được!” (PC.228 - Phẩm Kodhavaggo)

Phật giáo và khủng hoảng thế giới

Ngày: 15/06/2015

Hoang mang...

Ngày: 18/04/2012

Nhân quả hiện tiền!

Ngày: 01/09/2011

Nhà sư có hàng trăm người con nuôi

Ngày: 21/03/2011

Tính đến đầu năm 2011, UBND xã đã trao 46 quyết định giao nhận con nuôi cho thầy. Khuyến khích các chùa thành lập cơ sở nuôi dưỡng.

TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT

  Trường cũ tình xưa (26/09/2017)
  CHIẾC NHẠN LƯNG TRỜI (21/04/2017)

  BẬC THẦY KHẢ KÍNH (19/04/2017)

  Bùi ngùi nhớ thầy!! (19/04/2017)

  CẢM NIỆM ÂN SƯ (19/04/2017)

Video / AudioVui lòng download FLV Player để mở video trên trang này

SỰ KIỆN QUA ẢNH

...

Trực tuyến:
   Lượt truy cập: