PHẬT HỌC

Ngày: 11/12/2017

 Minh Chánh

Xem tiếp 

Ngày: 19/09/2015

 Những người hành trì Kinh Đại Thừa Phật Giáo đều có tụng các Thần Chú trong các thời khoá nhằm mục đích tiêu trừ nghiệp chướng oan khiên, thêm được phước lành tăng trưởng.

Xem tiếp 

Ngày: 26/05/2015

Xem tiếp 

Ngày: 18/03/2015

Xem tiếp 

Trọng Tâm Nghiên Cứu Của Phật Giáo Nghuyên Thủy

Ngày: 11/12/2017

 Minh Chánh

Công dụng và ý nghĩa của những Thần chú

Ngày: 19/09/2015

 Những người hành trì Kinh Đại Thừa Phật Giáo đều có tụng các Thần Chú trong các thời khoá nhằm mục đích tiêu trừ nghiệp chướng oan khiên, thêm được phước lành tăng trưởng.

Giữa đời người trí kẻ ngu

Ngày: 26/05/2015

Đừng đem cho người điều mình không muốn

Ngày: 18/03/2015

TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT

  Trường cũ tình xưa (26/09/2017)
  CHIẾC NHẠN LƯNG TRỜI (21/04/2017)

  BẬC THẦY KHẢ KÍNH (19/04/2017)

  Bùi ngùi nhớ thầy!! (19/04/2017)

  CẢM NIỆM ÂN SƯ (19/04/2017)

Video / AudioVui lòng download FLV Player để mở video trên trang này

SỰ KIỆN QUA ẢNH

...

Trực tuyến:
   Lượt truy cập: